Sớm đưa Nghị định số 18/2021/NĐ-CP vào cuộc sống

PV.

Ngày 9/4/2021, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Hội nghị có sự tham gia của các điểm cầu là các đơn vị nghiệp vụ, các cục hải quan tỉnh, thành phố.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng phát biểu tại Hội nghị
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng phát biểu tại Hội nghị

Chủ trì và phát biểu tại hội nghị, ông Lưu Mạnh Tưởng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan nêu rõ, Hội nghị tổ chức nhằm xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) hiện nay, qua đó, góp phần hoàn thiện chính sách nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động XNK.

Theo đó ngày 11/3/2021, Chính phủ ký ban hành Nghị định 18/2021/NĐ-CP và có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2021.

Nghị định số 18/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 11/3/2021 đảm bảo đúng quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư, quản lý ngoại thương và hải quan đã được sửa đổi, bổ sung. Đồng thời, Nghị định cũng khắc phục những bất cập của các quy định về chính sách ưu đãi thuế XNK.

Theo đó, Nghị định 18/2021/NĐ-CP đã quy định cụ thể minh bạch và góp phần cải cách thủ tuc hành chính theo hướng tăng cường ứp dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK theo tinh thần của các Nghị định 19/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN thuận lợi hơn cho công tác quản lý thu thuế của cơ quan hải quan.

Bên cạnh đó, nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện hiệu quả Luật Thuế XK, thuế NK; quy định chính sách thuế bao quát được sự phát triển đa dạng trên thực tế của các loại hình và của hoạt động kinh doanh XNK nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho DN.

Đặc biệt, Nghị định 18/2021/NĐ-CP cũng nhằm mục tiêu tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho hoạt động XNK; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; góp phần thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy sản xuất XK với giá trị gia tăng cao, góp phần tăng trưởng kinh tế; đáp ứng tốt hơn yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Để đưa các quy định của Nghị định 18/2021/NĐ-CP vào thực tế đạt hiệu quả cao, Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, các cục hải quan tỉnh, thành phố chủ động thời gian tổ chức tập huấn cho các CBCC thuộc đơn vị nắm được các quy định để áp dụng vào công tác nghiệp vụ. Đồng thời, chủ động tổ chức tập huấn, trao đổi, tuyên truyền cho các DN nắm được nội dung Nghị định 18/2021/NĐ-CP.

“Từ nay đến 25/4/2021, các đơn vị cần nghiên cứu cụ thể các quy định, nếu có vướng mắc cần báo cáo, đề xuất hướng xử lý để được hướng dẫn cụ thể tránh phát sinh khó khăn trong quá trình thực hiện” - Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng yêu cầu.