Đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) với các luật liên quan

Đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) với các luật liên quan

Thảo luận tại phiên họp chiều 23/6/2023 về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng cần đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) với các luật liên quan như: Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi)...
Làm rõ hơn các quy định về sàn giao dịch bất động sản để bảo vệ quyền lợi người dân

Làm rõ hơn các quy định về sàn giao dịch bất động sản để bảo vệ quyền lợi người dân

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, chiều 23/6/2023, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Việc quy định các giao dịch bất động sản phải thông qua sàn giao dịch bất động sản là vấn đề nhận được sự quan tâm lớn của các đại biểu Quốc hội.
Tái cấu trúc ngành bất động sản cần được thực hiện với cả thị trường, doanh nghiệp và sản phẩm

Tái cấu trúc ngành bất động sản cần được thực hiện với cả thị trường, doanh nghiệp và sản phẩm

Sáng 12/4/2023, trong Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Tại Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ đạo, việc tái cấu trúc ngành bất động sản cần được thực hiện cả với thị trường, doanh nghiệp và sản phẩm, trong đó, quy hoạch là vấn đề cốt lõi.