Hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế

Việt Dũng

Hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế đã được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ vừa được Bộ Tài chính ban hành ngày 17/9/2021.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan Thuế đảm bảo nguyên tắc quy định tại Điều 11 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối tượng được lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế/hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã gồm: Doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo mô hình kinh doanh. Cụ thể là trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng; ăn uống; nhà hàng; khách sạn; bán lẻ thuốc tân dược; dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác.

Hóa đơn điện tử được tạo từ máy tính tiền cần có đầy đủ các nội dung về tên, địa chỉ, mã số thuế người bán; Thông tin người mua nếu người mua yêu cầu (mã số định danh cá nhân/mã số thuế); Tên hàng hóa, dịch vụ, đơn giá, số lượng, giá thanh toán.

Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ phải ghi rõ giá bán chưa thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT, tổng tiền thanh toán có thuế GTGT; Thời điểm lập hóa đơn; Mã của cơ quan thuế.

Trong đó, mã của cơ quan thuế được cấp tự động, theo dải ký tự cho từng cơ sở kinh doanh khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế và đảm bảo không trùng lắp.

Trong thời gian tới, Tổng cục Thuế có trách nhiệm xây dựng, công bố thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan Thuế; phương thức truyền, nhận với cơ quan Thuế theo quy định và hướng dẫn người nộp thuế kết nối, chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế.

Đồng thời, Tổng cục Thuế cần chỉ đạo cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ đối tượng thực tế trên địa bàn chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng đề án triển khai kết nối thông tin từ máy tính tiền để quản lý doanh thu bán lẻ của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Sau khi thống nhất với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, cơ quan Thuế tiến hành gửi Đề án báo cáo Tổng cục Thuế trình Bộ Tài chính phê duyệt để triển khai thực hiện.

Tổng cục Thuế sẽ phải xây dựng lộ trình triển khai áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan Thuế, đồng thời, hướng dẫn triển khai việc sử dụng mã của cơ quan Thuế cấp đối với những hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan Thuế.

Đối với người bán khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan Thuế phải đăng ký sử dụng, lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế, đồng thời có trách nhiệm sử dụng dải ký tự mã của cơ quan Thuế cấp khi lập hóa đơn điện tử để đảm bảo liên tục và duy nhất.

Đặc biệt, người bán phải chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế đã khởi tạo từ máy tính tiền cho cơ quan Thuế ngay trong ngày thông qua tổ chức kết nối, nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu điện tử.