Quy chế tham vấn trong hoạt động giải quyết khiếu nại tại cơ quan thuế

Việt Dũng

Thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế vừa yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Quy chế tham vấn trong hoạt động giải quyết khiếu nại tại cơ quan thuế.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, ngày 18/11/2021, Tổng cục Thuế ban hành Văn bản số 4434/TCT-KTNB gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Quy chế tham vấn trong hoạt động giải quyết khiếu nại tại cơ quan thuế.

Văn bản của Tổng cục Thuế nêu rõ, ngày 13/6/2019, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 với hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2020, quy định nhiều nội dung mới về công tác quản lý thuế, trong đó có quy định việc thực hiện tham vấn các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình giải quyết khiếu nại thông qua việc thành lập Hội đồng tham vấn.

Thực hiện quy định này, Tổng cục Thuế đã có Quyết định số 1490/QĐ-TCT ngày 22/10/2021 về việc ban hành Quy chế tham vấn trực tiếp trong hoạt động giải quyết khiếu nại tại cơ quan thuế. Đây là lần đầu tiên việc tham vấn trong hoạt động giải quyết khiếu nại được quy định cụ thể về trình tự, thủ tục tổ chức tham vấn, quyền, trách nhiệm của các bên tham gia tham vấn.

Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả trong công tác giải quyết khiếu nại lần một tại Cục Thuế, giảm bớt tranh chấp, hệ quả bồi thường và giảm các vụ việc khiếu nại lần hai.

Đồng thời, Tổng cục Thuế đề nghị Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố phổ biến đến các đơn vị, cán bộ, công chức trong đơn vị, đặc biệt là bộ phận giải quyết khiếu nại tại các Cục Thuế, Chi cục Thuế để nghiên cứu, thực hiện đúng quy định trong quá trình giải quyết khiếu nại.

Với trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế có phản ánh về Tổng cục Thuế để được hướng dẫn kịp thời.