Nợ đọng thuế của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có xu hướng tăng lên

Nguyễn Trung

Tại Văn bản số 2124/TCT-QLN, Tổng cục Thuế cho hay, thời gian qua, tình hình nợ đọng thuế bảo vệ môi trường (BVMT) của các doanh nghiệp (DN) kinh doanh xăng dầu có xu hướng tăng lên. Một số Cục Thuế chưa kiên quyết, chậm áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Kiên quyết thu hồi nợ đọng thuế đối với DN kinh doanh xăng dầu.
Kiên quyết thu hồi nợ đọng thuế đối với DN kinh doanh xăng dầu.

Hiện nay, theo Tổng cục Thuế, các địa phương có DN kinh doanh xăng dầu nợ thuế lớn gồm: An Giang, Bến Tre, Cà Mau, TP. Cần Thơ, Đồng Nai, TP. Hải Phòng, Hậu Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Long An, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Sóc Trăng, Thái Bình, Thanh Hóa và TP. Hồ Chí Minh.

Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023, giảm số tiền nợ đọng thuế, thu hồi đầy đủ tiền nợ thuế BVMT của các DN kinh doanh xăng dầu vào NSNN, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế có DN kinh doanh xăng dầu nợ lớn thực hiện ngay các giải pháp trọng tâm.

Theo đó, đối với DN chỉ có khoản nợ đến 90 ngày, Cục Thuế các tỉnh thường xuyên thực hiện các biện pháp đôn đốc để yêu cầu người nộp thuế nộp tiền thuế nợ vào NSNN, không để nợ thuế dây dưa, kéo dài, hạn chế nợ mới phát sinh.

Đối với DN nợ thuế đã quá thời hạn nộp từ 91 ngày trở lên, Cục Thuế các tỉnh áp dụng ngay biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản đối với 100% DN nợ thuế bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Sau thời gian áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản mà chưa thu đủ số tiền thuế nợ thì Cục Thuế các tỉnh tiếp tục ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn hoặc các biện pháp cưỡng chế tiếp theo theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

“Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng nợ đọng thuế lớn, kéo dài trên địa bàn mà không kiên quyết áp dụng các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế theo quy định để thu hồi tiền thuế nợ vào NSNN”, Văn bản số 2124/TCT-QLN nêu rõ.