Rà soát quy định giá tính thuế tài nguyên nước theo quy định của pháp luật về thuế, giá

Rà soát quy định giá tính thuế tài nguyên nước theo quy định của pháp luật về thuế, giá

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị cần đối chiếu, rà soát quy định giá tính thuế tài nguyên nước theo quy định của pháp luật về thuế, giá và phải căn cứ vào các yếu tố như: mục đích sử dụng, mức độ khan hiếm của tài nguyên nước, điều kiện khai thác và đặc điểm kinh tế-xã hội của khu vực, lưu vực sông.
Giá trị tài chính của dịch vụ hệ sinh thái sông Mekong

Giá trị tài chính của dịch vụ hệ sinh thái sông Mekong

Mekong là dòng sông quan trọng nhất ở khu vực Đông Nam Á, đem lại nghề cá nước ngọt lớn nhất thế giới và lượng phù sa khổng lồ do dòng sông bồi đắp đã nuôi sống nhiều vùng đất nông nghiệp màu mỡ, nơi sinh sống của hàng chục triệu người. Nhưng nó có giá trị như thế nào về mặt tiền tệ? Có thể định giá cho vô số lợi ích về sinh thái mà nó cung cấp để giữ cho những lợi ích đó tiếp tục trong tương lai không?