Chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế với mã số định danh cá nhân

Chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế với mã số định danh cá nhân

Sáng ngày 28/3, Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 64 điểm cầu Cục Thuế các địa phương triển khai công tác rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân theo Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 (Đề án 6).