Chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế với mã số định danh cá nhân

Việt Dũng

Sáng ngày 28/3, Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 64 điểm cầu Cục Thuế các địa phương triển khai công tác rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân theo Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 (Đề án 6).

Tổng cục Thuế  tổ chức Hội nghị triển khai công tác rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân.
Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị triển khai công tác rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân.

Chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh cho biết, theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, khi mã số định danh cá nhân được cấp cho toàn bộ dân cư thì sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế.

Triển khai Luật Quản lý thuế, Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính, Cơ sở dữ liệu thuế với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và làm giàu dữ liệu dân cư phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh, đây là một nội dung rất quan trọng nằm trong nội dung Đề án của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Tổng cục Thuế đã sử dụng dịch vụ kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an để truy vấn thông tin mã định danh của cá nhân, qua đó đánh giá thực trạng dữ liệu mã số thuế cá nhân.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh khẳng định, qua đánh giá thực trạng rà soát dữ liệu cần thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân, hướng tới mục tiêu sử dụng mã số định danh cá nhân làm mã số thuế; có kết nối chia sẽ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, các hệ thống giải quyết TTHC phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Đề án 06.

Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị nhằm quán triệt toàn ngành Thuế quyết tâm vào cuộc, phối hợp với các đơn vị, tổ chức chi trả thu nhập; UNBD phường/xã trong tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Trong thời giai tới, toàn Ngành cần tuyên truyền rõ việc phối hợp giữa cơ quan thuế với các tổ chức có liên quan trong việc rà soát dữ liệu mã số thuế cá nhân để tránh việc các đối tượng lợi dụng, nhân danh cơ quan thuế để yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin như đã xảy ra thời gian vừa qua.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng đề nghị cơ quan thuế các cấp nghiêm túc chỉ đạo, tổ chức triển khai việc rà soát MST cá nhân, trong đó phân công rõ trách nhiệm của các bộ phận, có gắn với kiểm điểm, đánh giá thi đua. Sau khi nâng cấp ứng dụng, định kỳ hàng tuần, Tổng cục Thuế cập nhật số lượng mã số thuế cá nhân cần rà soát để cơ quan thuế các cấp thực hiện theo dõi; đánh giá, chuẩn hóa dữ liệu và triển khai các biện pháp tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế rà soát dữ liệu.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh cũng yêu cầu các Cục Thuế tỉnh, thành phố có báo cáo kịp thời Tổng cục Thuế nếu có vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện.

Tại hội nghị, đại diện các Cục Thuế đã thống nhất ý kiến về việc cần thiết phải chuẩn hóa dữ liệu để mỗi cá nhân được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân.

Chia sẻ tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân Nguyễn Thị Lan Anh cho biết, cơ quan Thuế sẽ triển khai lộ trình rà soát dữ liệu mã số thuế cá nhân theo 03 giai đoạn.

Trong đó, sẽ ưu tiên mục tiêu rà soát dữ liệu nhằm đảm bảo cập nhật đầy đủ, chính xác 03 thông tin: họ và tên; số CCCD hoặc số CMND còn hiệu lực hoặc số định danh đối với cá nhân chưa có CCCD hoặc CMND; ngày, tháng, năm sinh của cá nhân vào dữ liệu của các mã số thuế thuộc phạm vi rà soát để đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 thực hiện đến ngày 30/4/2023; giai đoạn 2 thực hiện từ ngày 01/5/2023 đến ngày 30/6/2023; Giai đoạn 3 thực hiện từ ngày 01/07/2023 đến ngày 31/12/2023.