Quảng cáo
Chứng khoán bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc khi nào?

Chứng khoán bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc khi nào?

Cổ phiếu ROS của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros vừa bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ra quyết định hủy niêm yết kể từ ngày 5/9. Vậy theo quy định hiện hành, cổ phiếu sẽ bị hủy niêm yết trong trường hợp nào?