6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của DATC ước đạt 75% kế hoạch

6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của DATC ước đạt 75% kế hoạch

Trong bối cảnh tình hình kinh tế-xã hội còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đặt ra, ngày từ đầu năm 2022, DATC đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực và triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ. Bước đầu đã mang lại nhiều kết quả tích cực.
Hoạt động của doanh nghiệp sau khi được DATC tái cơ cấu

Hoạt động của doanh nghiệp sau khi được DATC tái cơ cấu

Thông qua hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã giúp phục hồi các doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường, giúp duy trì ổn định cơ cấu kinh tế vùng, lãnh thổ từ hoạt động tái cơ cấu một số ngành kinh tế
Bốn nguyên tắc xử lý tài sản mua, tiếp nhận của DATC

Bốn nguyên tắc xử lý tài sản mua, tiếp nhận của DATC

Có hiệu lực từ ngày 10/12/2020, Nghị định số 129/2020/NĐ-CP, ngày 27/10/2020 của Chính phủ quy định về chức năng, cơ chế hoạt động của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã nêu rõ 04 nguyên tắc xử lý tài sản mua, tiếp nhận
Nâng cao địa vị pháp lý cho DATC

Nâng cao địa vị pháp lý cho DATC

Trải qua hơn 16 năm hoạt động, vai tò, vị thế của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã được khẳng định qua những kết quả tích cực đạt được. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động cũng phát sinh những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả và vị thếtrên thị trường mua bán nợ.
Năm 2019, DATC mua và xử lý gần 3.000 tỷ đồng nợ xấu

Năm 2019, DATC mua và xử lý gần 3.000 tỷ đồng nợ xấu

Năm 2019, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã trực tiếp mua và xử lý gần 3.000 tỷ đồng nợ xấu của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp. Doanh thu từ hoạt động mua bán xử lý nợ và tài sản là 1.785 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch, bằng 124% so với năm 2018. Kết quả này cùng với các hoạt động khác đã mang về lợi nhuận trước thuế cho Công ty khoảng 213 tỷ đồng…