Mô hình điểm về áp dụng thẻ điểm cân bằng BSC

Mô hình điểm về áp dụng thẻ điểm cân bằng BSC

Nhờ ứng dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng (BSC), Công ty cổ phần Địa ốc - Cáp điện Thịnh Phát đã xác định được nhiệm vụ, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và xây dựng chiến lược phát triển bền vững thông qua việc đề ra các mục tiêu cụ thể, thiết lập một hệ thống đo lường hiệu quả trong quản lý công việc.
Những điểm sáng của mô hình TPM

Những điểm sáng của mô hình TPM

Thông qua 4 trụ cột của mô hình cải tiến năng suất tổng thể TPM (phát triển tổ chức định hướng khách hàng; áp dụng và liên tục cải tiến công nghệ; quản lý theo quá trình; không ngừng giảm thiểu lãng phí), nhiều doanh nghiệp đã nhận diện được lãng phí trong sản xuất, từ đó cải thiện năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm.