Quảng Ninh: Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện mô hình điểm năng cao năng suất chất lượng, chuyển đổi số

Quảng Ninh: Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện mô hình điểm năng cao năng suất chất lượng, chuyển đổi số

Thực hiện Kế hoạch số 243 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh năm 2022, trong năm nay, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Quảng Ninh sẽ tham mưu và nghiên cứu thực tế, đánh giá thực trạng làm cơ sở giúp các doanh nghiệp mới tiếp cận với các tiêu chuẩn quốc tế, các công cụ nâng cao năng suất chất lượng.