Giải tỏa “cơn khát” nhà ở xã hội

Giải tỏa “cơn khát” nhà ở xã hội

Nhu cầu nhà ở xã hội của người thu nhập thấp rất lớn nhưng nguồn cung hiện đang khan hiếm. Mục tiêu sở hữu nhà ở xã hội của người dân khó thành hiện thực nếu không có những cơ chế rõ ràng.