Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội là 8,2% một năm

Tuấn Thủy

Từ nay đến cuối tháng 6/2023, người mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân sẽ được tham gia vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng với lãi suất chỉ là 8,2%/năm trong 5 năm.

Để vay vốn, chủ đầu tư và người mua nhà ở tại dự án phải đáp ứng các điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của pháp luật.
Để vay vốn, chủ đầu tư và người mua nhà ở tại dự án phải đáp ứng các điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công văn chỉ đạo, hướng dẫn các ngân hàng thương mại và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố thực hiện Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết số 33/NQ-CP.

Theo đó, bắt đầu từ tháng 4/2023, các ngân hàng thương mại Nhà nước, bao gồm Agrigank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank sẽ triển khai chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ vay với lãi suất trong thời gian ưu đãi thấp hơn 1,5% đến 2% so với lãi suất cho vay trung và dài hạn bình quân trong từng thời kỳ.

Để vay vốn, chủ đầu tư và người mua nhà ở tại dự án phải đáp ứng các điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Mỗi người mua nhà chỉ được tham gia vay vốn một lần để mua một căn hộ dự án thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng công bố theo quy định. Phía chủ đầu tư dự án cũng chỉ được vay vốn một lần tại chương trình tín dụng này.

Về lãi suất, trong thời gian ưu đãi từ nay đến hết ngày 30/6, chủ đầu tư được vay vốn với mức lãi suất 8,7% một năm trong vòng 3 năm, còn người mua nhà được áp dụng mức lãi suất 8,5% một năm trong 5 năm.

Sau khi hết thời gian ưu đãi, ngân hàng thương mại và khách hàng tự thỏa thuận, thống nhất mức lãi suất, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và được xác định rõ hoặc nêu rõ cách xác định tại thỏa thuận cho vay ký kết giữa ngân hàng và khách hàng.

Kể từ ngày 1/7, định kỳ 06 tháng, Ngân hàng Nhà nước sẽ thông báo lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi cho các ngân hàng thương mại tham gia Chương trình. Thời hạn giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ đồng này không kéo dài quá ngày 31/12/2030.

Nguồn vốn để triển khai gói 120.000 tỷ đồng đến từ nguồn vốn huy động của chính các ngân hàng. Những nhà băng này có trách nhiệm xem xét, thẩm định, quyết định cho vay đối với khách hàng theo quy định của pháp luật về cho vay và tự chịu trách nhiệm về quyết định cho vay của mình. Việc phân loại nợ, trích lập dự phòng và xử lý rủi ro đối với các khoản cho vay thuộc chương trình này được thực hiện theo quy định của pháp luật.

 

Ngân hàng Nhà nước khuyến khích các ngân hàng thương mại khác tham gia triển khai chương trình tín dụng này bằng cách gửi văn bản đăng ký khai thác thông tin về Chương trình cho Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam.