Bổ sung mức phạt vi phạm hành chính trong thanh toán, cho vay tiêu dùng

Theo Thành Đức/baokiemtoannhanuoc.vn

Đó là những nội dung đáng lưu ý tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đang được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đưa ra lấy ý kiến.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Mức phạt cao nhất đối với hành vi vi phạm về thanh toán lên tới 300 triệu đồng

Dự thảo Nghị định bổ sung hành vi vi phạm và mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính về thanh toán như sau:

Phạt từ 250 - 300 triệu đồng đối với hành vi cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt không qua tài khoản thanh toán của khách hàng khi chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản;

Phạt từ 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi cung cấp không trung thực thông tin có liên quan đến việc sử dụng dịch vụ thanh toán;

Phạt từ 40 - 50 triệu đồng đối với hành vi thuê, mượn, tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản thanh toán;

Phạt từ 50 - 100 triệu đồng đối hành vi thuê, mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 10 tài khoản thanh toán trở lên;

Phạt từ 100 - 150 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện thực hiện các hành vi sử dụng, lợi dụng tài khoản thanh toán, phương tiện thanh toán, dịch vụ thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gian lận, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác; lấy cắp, thông đồng để lấy cắp thông tin tài khoản thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

Phạt từ 150 - 200 triệu đồng đối với hành vi thực hiện cung ứng dịch vụ thanh toán mà không phải là tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;

Phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện thực hiện các hành vi sử dụng, lợi dụng dịch vụ trung gian thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gian lận, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác; vi phạm quy định về hạn mức giao dịch qua ví điện tử;

Phạt từ 30 - 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi không quy định hạn mức thấu chi hoặc hạn mức tín dụng, thời hạn cấp tín dụng, thời hạn trả nợ, mức trả nợ tối thiểu, phương thức trả nợ, lãi suất đối với thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ được thấu chi tại hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản về phát hành và sử dụng thẻ.

Phạt tiền từ 100 - 150 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện thực hiện việc sử dụng thẻ trả trước vô danh trên môi trường internet, chương trình ứng dụng trên thiết bị di động hoặc rút tiền mặt; lấy cắp, thông đồng để lấy cắp thông tin thẻ mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt từ 10 - 40 triệu đồng đối với hành vi vi phạm về cho vay tiêu dùng

Dự thảo Nghị định bổ sung một điều về vi phạm hành chính trong cho vay tiêu dùng của công ty tài chính tại Thông tư số 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 (đã được sửa đổi, bổ sung). Cụ thể, Điều 14a được bổ sung vào sau Điều 14 như sau:

Vi phạm quy định về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính, phạt từ 10 - 15 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về mức cho vay tiêu dùng tối đa đối với một khách hàng;

Phạt từ 15 - 20 triệu đồng đối với hành vi vi phạm về biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ;

Phạt tiền từ 20 - 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Không ký kết hợp đồng về việc mở điểm giới thiệu dịch vụ; hợp đồng về việc mở điểm giới thiệu dịch vụ không quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bên liên quan và thời hạn hiệu lực hợp đồng; thực hiện hoạt động tại điểm giới thiệu dịch vụ không đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Dự thảo bổ sung nội dung về xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính có nhiều tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Theo đó, cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quyết định mức phạt tiền, thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn, đình chỉ hoạt động có thời hạn căn cứ theo đề xuất của người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật.

Quy định này nhằm tạo cơ sở pháp lý trong việc xác định mức phạt tiền, các hình thức xử phạt bổ sung đối với hành vi vi phạm hành chính có nhiều tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; khắc phục những bất cập trong triển khai Nghị định số 88/2019/NĐ-CP./.