Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên viết tiếp truyền thống 31 năm phát triển

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên viết tiếp truyền thống 31 năm phát triển

Trong hành trình 31 năm xây dựng và phát triển (26/5/1992 - 26/5/2023), Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Nam Tây Nguyên luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thành quả đạt được trong 31 năm qua của đơn vị đã tô đậm thêm truyền thống vẻ vang, tự hào trong việc đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quản lý.
Chủ động nguồn lực, sẵn sàng xuất cấp hàng dự trữ quốc gia trong mọi tình huống

Chủ động nguồn lực, sẵn sàng xuất cấp hàng dự trữ quốc gia trong mọi tình huống

Là đơn vị trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), 30 năm qua, Cục DTNN khu vực Nam Tây Nguyên đã luôn thực hiện tốt chức năng quản lý hoạt động dự trữ quốc gia (DTQG) trên địa bàn 3 tỉnh gồm Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. Nối tiếp thành quả đạt được, thời gian tới, đơn vị tiếp tục phát huy trí tập thể, dân chủ, đoàn kết và không ngừng đổi mới, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên tô đậm thêm truyền thống 30 năm phát triển

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên tô đậm thêm truyền thống 30 năm phát triển

Trong 30 năm xây dựng và phát triển, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Nam Tây Nguyên đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thành tích đạt được trong ba thập kỷ qua của đơn vị đã góp phần tô đậm thêm truyền thống vẻ vang hơn 65 năm xây dựng và phát triển của ngành DTNN…
Nhiều tiềm năng phát triển du lịch ở Nam Tây Nguyên

Nhiều tiềm năng phát triển du lịch ở Nam Tây Nguyên

Hơn 26.000 ha rừng và đất rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên (Tuy Đức) đang được quản lý, bảo vệ và phát triển hiệu quả. Điều này đang mở ra nhiều tiềm năng thu hút đầu tư, nhất là lĩnh vực phát triển du lịch sinh thái.