Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên:

Hoàn thành xuất cấp hơn 1.360 tấn gạo hỗ trợ học sinh 3 tỉnh

Hà Anh

Từ ngày 31/10 - 27/12/2022, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Nam Tây Nguyên đã thực hiện xuất cấp 1.360,096 tấn gạo dự trữ quốc gia (DTQG) hỗ trợ học sinh 3 tỉnh học kỳ I năm học 2022 - 2023, hoàn thành 100% kế hoạch được giao.

Cục DTNN khu vực Nam Tây Nguyên đã thực hiện xuất cấp 1.360,096 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh 3 tỉnh (Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng) học kỳ I năm học 2022 - 2023.
Cục DTNN khu vực Nam Tây Nguyên đã thực hiện xuất cấp 1.360,096 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh 3 tỉnh (Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng) học kỳ I năm học 2022 - 2023.

Triển khai các Quyết định số: 571/QĐ-TCDT ngày 14/9/2022; 635/QĐ-TCDT ngày 10/10/2022; 747/QĐ-TCDT ngày 13/12/2022 của Tổng cục DTNN về xuất cấp gạo DTQG hỗ trợ học sinh 3 tỉnh (Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng) học kỳ I năm học 2022 - 2023, Cục DTNN khu vực Nam Tây Nguyên đã báo cáo UBND các tỉnh này sớm ban hành quyết định phân bổ gạo DTQG.

Bên cạnh đó, Cục DTNN khu vực Nam Tây Nguyên phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh lên kế hoạch giao nhận gạo DTQG hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2022 - 2023.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn lực, nhân lực, từ ngày 31/10 đến ngày 27/12/2022, Cục DTNN khu vực Nam Tây Nguyên đã xuất cấp 1.360,096 tấn gạo hỗ trợ học sinh 3 tỉnh (Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng), hoàn thành 100% kế hoạch được giao.

Trong đó, đơn vị đã tổ chức xuất cho tỉnh Lâm Đồng 141,750 tấn (từ ngày 31/10/2022 đến ngày 2/11/2022); xuất cho tỉnh Đắk Lắk 492,526 tấn (từ ngày 22/11/2022 đến ngày 25/11/2022); xuất cho tỉnh Đắk Nông 725,820 tấn (từ ngày 20/12/2022 đến ngày 27/12/2022).

Trong quá trình thực hiện giao nhận gạo DTQG, Cục DTNN khu vực Nam Tây Nguyên đã phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, cũng như các cơ quan ban, ngành của địa phương tổ chức giao, nhận gạo đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, đúng đối tượng quy định.

Việc hỗ trợ gạo cho các em học sinh đã góp phần giảm bớt khó khăn cho gia đình, nhà trường và các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên trong năm học mới.