Chủ động phối hợp với các bộ, ngành trong chống thất thu thuế thương mại điện tử

Chủ động phối hợp với các bộ, ngành trong chống thất thu thuế thương mại điện tử

Nhằm quản lý hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, cơ quan thuế các cấp đã sớm chủ động vào cuộc, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chống thất thu thuế hoạt động kinh doanh này. Tuy nhiên, so với thu nhập và doanh thu khủng, số thuế nộp ngân sách nhà nước từ lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT) chưa tương xứng với tiềm năng phát triển, gây thất thu ngân sách nhà nước.
Thực trạng phát triển nền tảng số tại Việt Nam

Thực trạng phát triển nền tảng số tại Việt Nam

Phát triển kinh tế số không thể thiếu các mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng số trong khu vực kinh tế chia sẻ, tài chính, thương mại, giao thông vận tải, y tế… Là một nước đi sau nhưng Việt Nam đã và đang trở thành một khu vực năng động và có nhiều điều kiện thuận lợi trong thu hút và phát triển các nền tảng số. Bài viết phân tích thực trạng phát triển nền tảng số tại Việt Nam, từ đó đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển nền tảng số trong thời gian tới.
Nền tảng số trong phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch

Nền tảng số trong phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch

Nền tảng số trong chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số cũng như chương trình chuyển đổi dịch vụ công quốc gia được xác định là giải pháp đột phá để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Đặc biệt, trong và sau đại dịch COVID-19, vai trò của nền tảng số trong phục hồi và phát triển kinh tế lại càng rõ ràng hơn.
Những nền tảng số Việt Nam có nhiều người dùng nhất

Những nền tảng số Việt Nam có nhiều người dùng nhất

Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, trong các nền tảng số Việt Nam được người Việt dùng nhiều nhất là Zalo (trong lĩnh vực liên lạc); Sổ sức khỏe điện tử (trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe); ViettelPost (nhóm ứng dụng giao hàng), Vietcombank (nền tảng thanh toán số)...
Thực trạng phát triển nền tảng số tại Việt Nam

Thực trạng phát triển nền tảng số tại Việt Nam

Nền tảng số hiện diện trong hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế số và là tác nhân quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Mức độ phát triển các nền tảng số trong sản xuất, thương mại, thanh toán, quản lý kinh tế quyết định mức độ số hoá nền kinh tế và nó có thể quyết định trình độ phát triển kinh tế số mỗi quốc gia.