Quảng cáo
 Hiệu quả dòng vốn chính sách trên quê hương Bình Định

Hiệu quả dòng vốn chính sách trên quê hương Bình Định

Về Bình Định đầu mùa thu năm nay, ai cũng cảm nhận về những chuyển biến tích cực trên quê hương danh thắng “đất võ, trời văn”, bởi được sự đầu tư tập trung, hiệu quả của nhiều nguồn lực, trong đó dòng vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng, hỗ trợ đắc lực các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.
Khởi sắc toàn diện

Khởi sắc toàn diện

Từ một trong những tỉnh nghèo nhất cả nước, Quảng Nam đã nhanh chóng vươn lên, giảm sâu tỷ lệ hộ nghèo và xác lập vị thế mới trong hành trình 25 năm xây dựng và phát triển. Năm 2021, tổng thu ngân sách tăng gấp 49 lần so với năm 1997; bình quân tăng trưởng nguồn thu giai đoạn 1997 - 2021 là 21,5%/năm. Đặc biệt, 5 năm trở lại đây, Quảng Nam đã có sự điều tiết một phần nguồn thu về ngân sách Trung ương… Những kết quả này - theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, có phần đóng góp lớn của các chương trình tín dụng chính sách.
Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19 được thực hiện thế nào?

Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19 được thực hiện thế nào?

Ngày 07/5/2020, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 05/2020/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội. Trong đó Thông tư quy định cụ thể về việc tái cấp vốn và trả nợ vay đối với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19.