Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đạt 325.221 tỷ đồng

Hoàng Minh

Đến ngày 31/8/2023, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đạt 325.221 tỷ đồng,tổng dư nợ đạt 306.574 tỷ đồng, tăng gấp 35,5 lần so với thời điểm nhận bàn giao cách đây 20 năm.

Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế - xã hội Việt Nam 2023. Nguồn: quochoi.vn
Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế - xã hội Việt Nam 2023. Nguồn: quochoi.vn

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội năm 2023 diễn ra ngày 19/9, ông Nguyễn Đức Hải - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) cho biết, trong hơn 20 năm qua, vốn tín dụng chính sách xã hội đã giải ngân cho hơn 44.407 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, hỗ trợ hơn 6,4 triệu hộ vượt ngưỡng nghèo; giải quyết việc làm cho gần 6,5 triệu lao động, trong đó, hỗ trợ hơn 147 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; hỗ trợ gần 3,9 triệu học sinh sinh viên được vay vốn đi học; xây dựng hơn 18 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn…

Tính đến ngày 31/8/2023, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đạt 325.221 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt 306.574 tỷ đồng, tăng 297.943 tỷ đồng so với thời điểm nhận bàn giao (gấp 35,5 lần), với hơn 6,6 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang còn dư nợ. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt khoảng 20,9%.

Cùng với tăng trưởng quy mô tín dụng, chất lượng tín dụng chính sách xã hội thường xuyên được duy trì, củng cố, nâng cao. Đến 31/8/2023, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 1.889 tỷ đồng, chiếm 0,62%/tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn 571 tỷ đồng, chiếm 0,19%/tổng dư nợ

Tín dụng chính sách xã hội được thiết kế thành hệ thống chính sách đồng
bộ, hỗ trợ đa chiều, giúp giải quyết những vấn đề căn bản, thiết yếu trong cuộc sống của người nghèo, đối tượng chính sách khác. Qua đó, vấn nạn cho vay nặng lãi được hạn chế, đẩy lùi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội theo định hướng của Đảng, Nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tại vùng nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tín dụng chính sách xã hội góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng trong cả nước, đồng thời xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định trật tự, an toàn xã hội, an ninh quốc phòng; tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Nguyễn Đức Hải cho biết, hoạt động tín dụng chính sách xã hội còn một số khó khăn cần khắc phục. Để giải quyết triệt để những khó khăn này, NHCSXH kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm, ưu tiên tập trung, bố trí nguồn vốn để phát huy vai trò của NHCSXH là ngân hàng chủ lực trong triển khai, thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác. 

Các cấp ủy đảng, bộ, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội theo Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư; quan tâm bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn; hỗ trợ về cơ sở vật chất, địa điểm, trang thiết bị, phương tiện làm việc nhằm nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH.