Vietcombank: Khi vạn trái tim cùng chung khát vọng

Vietcombank: Khi vạn trái tim cùng chung khát vọng

Trong hành trình phát triển 60 năm qua, Vietcombank đã khẳng định vị thế hàng đầu trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên tất cả các mặt. Các hoạt động an sinh xã hội, thiện nguyện không chỉ là trách nhiệm mà còn là nguyện vọng của toàn thể cán bộ, nhân viên Vietcombank...
Phát triển ngân hàng xanh tại một số quốc gia và bài học cho các ngân hàng thương mại Việt Nam

Phát triển ngân hàng xanh tại một số quốc gia và bài học cho các ngân hàng thương mại Việt Nam

Phát triển kinh tế bền vững là xu hướng phát triển chung của các quốc gia trên thế giới. Cùng với mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững thì việc hướng tới xây dựng và phát triển ngân hàng xanh của Việt Nam là yêu cầu cấp thiết. Ngân hàng xanh là chiến lược quan trọng trong định hướng phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam diễn ra trong giai đoạn khởi đầu và còn gặp nhiều khó khăn. Bài viết phân tích việc triển khai ngân hàng xanh tại một số quốc gia trên thế giới, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng thương mại Việt Nam.
Thách thức phát triển ngân hàng xanh

Thách thức phát triển ngân hàng xanh

Hoạt động ngân hàng xanh đang được quan tâm tại Việt Nam bởi những đóng góp đối với các dự án phát triển nhằm mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trường phát triển các nguồn năng lượng bền vững… Tuy nhiên, còn nhiều “rào cản” cần tháo gỡ để phát triển ngân hàng xanh ở Việt Nam.