Tạo cơ chế mới thúc đẩy hoạt động dầu khí

Tạo cơ chế mới thúc đẩy hoạt động dầu khí

Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam TS. Nguyễn Quốc Thập nhận định, các Luật mới ra đời sau 2008 như Luật Đầu tư, Luật quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp Nhà nước có xung đột và có cả khoảng trống với Luật Dầu khí. Cùng với sự suy giảm về sản lượng khai thác thực tế cho thấy, rất cần phải điều chỉnh, sửa đổi Luật Dầu khí.
Ngành Dầu khí giữ vững mục tiêu tăng trưởng

Ngành Dầu khí giữ vững mục tiêu tăng trưởng

Nhờ triển khai linh hoạt các giải pháp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, chủ động trong quản trị, điều hành, hơn 5 tháng qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các đơn vị thành viên đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quan trọng, tăng từ 20% đến 59% so cùng kỳ năm 2021. Thời điểm hiện tại, các đơn vị trong Ngành vẫn duy trì tốt nhịp độ tăng trưởng, bảo đảm ổn định sản xuất và nghiên cứu, bám sát thị trường để có kế hoạch sản xuất phù hợp, đáp ứng nhu cầu thị trường.
Những mốc quan trọng của Ngành Dầu khí Việt Nam

Những mốc quan trọng của Ngành Dầu khí Việt Nam

Có thể khẳng định, kim chỉ nam xuyên suốt chiều dài lịch sử phát triển của ngành Dầu khí, trong đó có Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là những định hướng, chỉ đạo, quyết sách đúng đắn, kịp thời của Đảng và Nhà nước.
Gỡ khó cho nhà đầu tư

Gỡ khó cho nhà đầu tư

Các nhà đầu tư nước ngoài luôn cần hành lang pháp lý đầy đủ, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi triển khai các hoạt động về dầu khí. Thực tế đó đòi hỏi, việc sửa đổi pháp luật về dầu khí phải bảo đảm được tính đặc thù ngành dầu khí, tạo cơ chế thu hút đầu tư, giúp quá trình triển khai các hoạt động dầu khí thuận lợi hơn, trơn tru hơn. Đó là khẳng định của các chuyên gia tại Tọa đàm trực tuyến "Luật Dầu khí cần mang đặc thù dầu khí".
Sửa đổi Luật Dầu khí: Tạo đột phá cho sự phát triển của ngành Dầu khí

Sửa đổi Luật Dầu khí: Tạo đột phá cho sự phát triển của ngành Dầu khí

Theo các chuyên gia, Luật Dầu khí ra đời năm 1993 là mốc quan trọng đánh dấu sự hình thành của hệ thống các văn bản pháp lý về dầu khí, đã được bổ sung, sửa đổi vào năm 2000 và năm 2008. Tuy nhiên, bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều thay đổi, tác động lớn đến sự phát triển của ngành Dầu khí, đòi hỏi phải hoàn thiện khung pháp lý trong lĩnh vực này để tạo đột phá cho sự phát triển của Ngành, góp phần cải thiện môi trường đầu tư trong lĩnh vực dầu khí.
Điểm sáng của ngành dầu khí trong khủng hoảng kép

Điểm sáng của ngành dầu khí trong khủng hoảng kép

Trong thời điểm cả thế giới khủng hoảng vì dịch bệnh Covid-19 và ngành dầu khí Việt Nam chịu thêm khủng hoảng từ việc giá dầu giảm sâu, thì những tín hiệu vui từ các dự án mới nhận trong năm 2020 của Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất (DQS) thực sự là một điểm sáng.
Bàn về Tác động của cấu trúc vốn tới hiệu quả kinh doanh

Bàn về Tác động của cấu trúc vốn tới hiệu quả kinh doanh

Thống kê trong năm 2018, có khá nhiều công ty cổ phần thuộc ngành Dầu khí Việt Nam xếp trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Thực tế này cho thấy sự phát triển và lớn mạnh cả về quy mô tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty cổ phần thuộc ngành Dầu khí.
 Kỳ vọng xử lý dứt điểm nợ xấu

Kỳ vọng xử lý dứt điểm nợ xấu

Trong vòng 1 năm, từ ngày 15/8/2017 đến 15/8/2018, Agribank đã xử lý và thu hồi nợ xấu theo NQ 42 là 60.105 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức 1,98% thấp hơn mức chung của toàn ngành.