10 dự báo của chuyên gia ngành ô tô cho năm 2022

10 dự báo của chuyên gia ngành ô tô cho năm 2022

Newsweek, tạp chí tuần tin uy tín thế giới của Mỹ đã công bố dự báo mang tên 12 Auto Industry Expert Predictions for 2022 (12 dự báo của chuyên gia ngành ô tô cho năm 2022). Chúng tôi lược dịch và cung cấp cho bạn đọc một số nét chính rút ra từ bản dự báo này.
Nhận diện biến tác động đến việc vận dụng kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp phân phối ô tô

Nhận diện biến tác động đến việc vận dụng kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp phân phối ô tô

Tại Việt Nam, việc triển khai kế toán trách nhiệm trong các tổ chức hiện nay còn khá hạn chế. Điển hình như trong lĩnh vực phân phối ô tô, việc triển khai kế toán trách nhiệm là cần thiết, nhưng chưa được nghiên cứu để xác định những nhân tố ảnh hưởng trong quá trình áp dụng. Thông qua việc áp dụng phương pháp tổng hợp lý thuyết nền, bài viết giới thiệu thang đo các biến có dự kiến ảnh hưởng đến việc đưa kế toán trách nhiệm vào các công ty hoạt động trong lĩnh vực phân phối ô tô. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 5 nhân tố với 25 biến quan sát để triển khai công cụ này hiện nay.
Chính phủ yêu cầu sửa hàng loạt chính sách ưu đãi ngành ô tô

Chính phủ yêu cầu sửa hàng loạt chính sách ưu đãi ngành ô tô

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng về tình hình phát triển ngành công nghiệp ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Theo đề xuất của doanh nghiệp, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương nghiên cứu sửa đổi nhiều chính sách liên quan đến phát triển ngành ô tô và ngành hỗ trợ tại địa phương.