Quảng cáo
Rà soát việc thực hiện quy trình, thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu

Rà soát việc thực hiện quy trình, thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu

Tại Công điện số 871/CĐ-TTg ngày 29/9/2022, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng Hải quan rà soát, đánh giá việc thực hiện quy trình, thủ tục thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại các cửa khẩu biên giới đất liền. Lực lượng Hải quan cần kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp công chức hải quan có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực khi làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan: Khẳng định vai trò nòng cốt về cải cách, hiện đại hóa hải quan

Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan: Khẳng định vai trò nòng cốt về cải cách, hiện đại hóa hải quan

Thành lập từ ngày 17/4/2007 theo Quyết định số 1749/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đến nay sau 15 năm hình thành và phát triển, Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan (Tổng cục Hải quan) đã không ngừng trưởng thành và đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp vào thành tích chung của ngành Hải quan.
Nhiều vướng mắc của doanh nghiệp được Hải quan TP. Cần Thơ tháo gỡ

Nhiều vướng mắc của doanh nghiệp được Hải quan TP. Cần Thơ tháo gỡ

Ngày 23/3/2022, Cục Hải quan TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách pháp luật và giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp (DN) năm 2022. Tại hội nghị này, Hải quan TP. Cần Thơ đã giải đáp thỏa đáng nhiều vướng mắc của DN có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.
Đánh giá mức độ rủi ro đối với người khai hải quan là đại lý làm thủ tục hải quan

Đánh giá mức độ rủi ro đối với người khai hải quan là đại lý làm thủ tục hải quan

Ngày 03/6, Tổng cục Hải quan tổ chức hội nghị tập huấn Thông tư số 22/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính; Đồng thời, lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Thông tư quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan liên quan đến đánh giá tuân thủ, phân loại mức độ rủi ro đối với người khai hải quan là đại lý làm thủ tục hải quan.