Tổng cục Hải quan:

Đánh giá mức độ rủi ro đối với người khai hải quan là đại lý làm thủ tục hải quan


Ngày 03/6, Tổng cục Hải quan tổ chức hội nghị tập huấn Thông tư số 22/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính; Đồng thời, lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Thông tư quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan liên quan đến đánh giá tuân thủ, phân loại mức độ rủi ro đối với người khai hải quan là đại lý làm thủ tục hải quan.

Thông tư số 22/2019/TT-BTC đã sửa đổi bổ sung các trường hợp về chấm dứt hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan. Nguồn: Internet.
Thông tư số 22/2019/TT-BTC đã sửa đổi bổ sung các trường hợp về chấm dứt hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan. Nguồn: Internet.

Hội nghị tập trung lấy ý kiến doanh nghiệp về một số quy định mới về hoạt động đại lý hải quan; Xung quanh các điểm mới tại Thông tư số 22/2019/TT-BTC; Trình bày nội dung Dự thảo Thông tư về quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan, đại diện các đơn vị Tổng cục đã có trao đổi cụ thể, làm rõ những vấn đề doanh nghiệp còn vướng mắc.  

Thông tư số 22/2019/TT-BTC đã sửa đổi bổ sung các trường hợp về chấm dứt hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan, bao gồm: Bị xử lý về hành vi buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; trốn thuế đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự…; Có gian lận trong việc cung cấp hồ sơ đề nghị công nhận đại lý làm thủ tục hải quan hoặc hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan cho cơ quan hải quan; Sử dụng bộ chứng từ không phải do chủ hàng cung cấp để làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa;

Trong đó, thông tin quan trọng tại Thông tư số 22/2019/TT-BTC được nhấn mạnh liên quan đến thực hiện hợp đồng đại lý hải quan theo phạm vi thỏa thuận tại hợp đồng đại lý; xuất trình cho cơ quan Hải quan khi có phát sinh vi phạm; đại lý làm thủ tục hải quan chỉ được khai sau khi chủ hàng thông báo danh sách đại lý có hợp đồng với chủ hàng (hoạt động này bắt buộc thực hiện từ 1/1/2020), tuy nhiên Thông tư cũng loại trừ một số trường hợp không phải thông báo danh sách đại lý.

Bên cạnh đó, Thông tư đã đưa ra nhiều quy định cụ thể, tạo thuận lợi hơn cho cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện góp phần đưa đại lý làm thủ tục hải quan được phát triển hơn nữa.

Có thể kể đến, công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính, Thông tư số 22/2019/TT-BTC đã cắt giảm giấy tờ đăng ký kinh doanh trong hồ sơ công nhận đại lý, chứng minh thư nhân dân trong hồ sơ đăng ký dự thi cấp chứng chỉ, cấp mã số nhân viên đại lý; quy định cụ thể, chi tiết thủ tục hành chính về cấp lại, gia hạn, thu hồi mã số nhân viên đại lý làm hải quan.

Đồng thời, Thông tư cũng quy định các trường hợp bị tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan như: Không đảm bảo đủ điều kiện (nhân viên, cơ sở hạ tầng, ngành nghề kinh doanh); hoạt động không đúng tên và địa chỉ đã được công nhận; không thông báo cho Tổng cục Hải quan thu hồi mã số nhân viên đại lý đối với các trường hợp phải thu hồi mã số; không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý hoặc thực hiện không đúng, không đủ về nội dung hoặc thời hạn với cơ quan Hải quan trong 3 lần liên tiếp; đại lý hải quan có văn bản đề nghị tạm dừng hoạt động…

Liên quan đến việc quản lý và sử dụng mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan, đại diện Cục Giám sát quản lý về hải quan cho biết, nhân viên đại lý hải quan sẽ được cấp tài khoản truy cập vào hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan (thông qua việc đăng ký người sử dụng)…

Cũng tại Hội nghị, Tổng cục hải quan đã lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Thông tư áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan. Dự thảo Thông tư đang được Tổng cục Hải quan lấy ý kiến các bên có liên quan.

Đáng chú ý, Dự thảo Thông tư áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan đang được Tổng cục Hải quan lấy ý kiến có nội dung về đánh giá tuân thủ, phân loại mức độ rủi ro đối với người khai hải quan là đại lý làm thủ tục hải quan đảm bảo nội dung thông tư phù hợp thực tế và pháp luật liên quan...

Thông tư số 22/2019/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành vào ngày 16/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC về quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.