Chủ động thu thập, xử lý thông tin người khai hải quan

Chủ động thu thập, xử lý thông tin người khai hải quan

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Kế hoạch thu thập xử lý thông tin năm 2022, trong đó yêu cầu, các cục hải quan tỉnh, thành phố tập trung thực hiện thu thập, xử lý thông tin người khai hải quan có trụ sở đóng theo địa bàn, nhằm đáp ứng yêu cầu tự động đánh giá tuân thủ, phân loại rủi ro đối với người khai hải quan trên hệ thống nghiệp vụ.
Tổng cục Thuế tháo gỡ vướng mắc trong quá trình cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

Tổng cục Thuế tháo gỡ vướng mắc trong quá trình cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

Nhằm tháo gỡ những vướng mắc nghiệp vụ, chính sách và giải pháp kỹ thuật trong quá trình cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử (HĐĐT), chiều ngày 7/12, Tổng cục Thuế đã có buổi làm việc trực tuyến với các tổ chức, doanh nghiệp nhận, truyền và lưu trữ HĐĐT, các tổ chức cung cấp giải pháp cùng 6 Cục Thuế triển khai HĐĐT giai đoạn 1.
Bảo hiểm chấp nhận chi phí tăng để kéo doanh thu

Bảo hiểm chấp nhận chi phí tăng để kéo doanh thu

Để bù đắp việc sụt giảm doanh thu tại những nghiệp vụ bị ảnh hưởng bởi Covid-19, các công ty bảo hiểm sẽ phải mạnh tay triển khai các chương trình bán hàng, tức là chấp nhận tăng chi phí để kéo doanh thu.
[Infographics] Hiện đại hóa lĩnh vực hải quan 6 tháng đầu năm

[Infographics] Hiện đại hóa lĩnh vực hải quan 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm, ngành Hải quan đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh hiện đại hóa, góp phần xây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin sâu, rộng trong mọi lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ.