“Cầu nối” nhà khoa học và nhà quản lý

“Cầu nối” nhà khoa học và nhà quản lý

Với những lợi thế riêng có của mình, Tạp chí Tài chính xứng đáng là cầu nối giữa các nhà khoa học và các nhà quản lý lĩnh vực kinh tế - tài chính, ngày càng khẳng định vai trò là cơ quan thông tin lý luận và nghiệp vụ của ngành Tài chính.
Ngành Hải quan chuyển đổi số mạnh mẽ trong mọi nghiệp vụ

Ngành Hải quan chuyển đổi số mạnh mẽ trong mọi nghiệp vụ

Xác định chuyển đổi số có vai trò quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa hải quan nhằm xây dựng Hải quan số và Hải quan thông minh, ngành Hải quan đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong mọi nghiệp vụ.
Đề xuất có 7 nghiệp vụ đối với loại hình bảo hiểm nhân thọ

Đề xuất có 7 nghiệp vụ đối với loại hình bảo hiểm nhân thọ

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm. Đáng chú ý, dự thảo Nghị định quy định loại hình bảo hiểm nhân thọ sẽ có 7 nghiệp vụ bảo hiểm, loại hình bảo hiểm phi nhân thọ có 11 nghiệp vụ bảo hiểm và loại hình bảo hiểm sức khỏe có 2 nghiệp vụ.
Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với công chức chuyên ngành kế toán

Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với công chức chuyên ngành kế toán

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 29/2022/TT-BTC quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ; trong đó hướng dẫn chi tiết về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với công chức chuyên ngành kế toán.
Đào tạo tại chỗ - bổ sung kỹ năng trong thực thi nhiệm vụ hải quan

Đào tạo tại chỗ - bổ sung kỹ năng trong thực thi nhiệm vụ hải quan

Trong những năm trở lại đây, Cục Hải quan tỉnh đã luôn quan tâm chỉ đạo các đơn vị cơ sở đẩy mạnh công tác tự đào tạo dưới nhiều hình thức: mở các lớp đạo tạo tại chỗ, đào tạo lại những kiến thức đã học nhưng qua thời gian dài chưa thực hiện, cầm tay chỉ việc đối với người vừa tiếp cận nhiệm vụ mới…