Cụ thể hóa các giải pháp về ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước

Cụ thể hóa các giải pháp về ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước

Để cụ thể hóa và triển khai các quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030, ngày 20/2/2023, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2022-2026 thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW .
Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác giữa các thành viên APEC

Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác giữa các thành viên APEC

Phát biểu tại Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC lần thứ 33, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh về yêu cầu tăng cường hợp tác giữa các thành viên APEC, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức.
7 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030

7 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và đường lối đối ngoại mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, tại Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022, Ban Bí thư đã đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.
Đảng ủy Bộ Tài chính tham dự Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

Đảng ủy Bộ Tài chính tham dự Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

Sáng ngày 14/12/2021, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đảng ủy Bộ Tài chính tham dự Hội nghị này theo hình thức trực tuyến tại các điểm cầu trụ sở cơ quan Bộ Tài chính và kết nối với các điểm cầu tại các cơ quan Tổng cục trực thuộc Bộ.
Việt Nam khó có khả năng bay thương mại quốc tế trước ngày 16/9?

Việt Nam khó có khả năng bay thương mại quốc tế trước ngày 16/9?

Dự kiến tới ngày 16/9, các chuyến bay đến Việt Nam vẫn không được phép chở khách, ngoại trừ các trường hợp nhập cảnh mang tính chất ngoại giao, công vụ, chuyên gia... hoặc những trường hợp được sự đồng ý của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19.
Tăng cường hợp tác giữa Liên hợp quốc và ASEAN trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế

Tăng cường hợp tác giữa Liên hợp quốc và ASEAN trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế

Ngày 30/1, tại New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) tổ chức phiên thảo luận về quan hệ hợp tác giữa LHQ và ASEAN trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế dưới sự chủ trì của Việt Nam, Chủ tịch HĐBA tháng 1/2020. Phiên họp có sự tham dự của Tổng Thư ký LHQ António Guterres và Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi.