Cục Thuế Bình Thuận tổ chức Tuần lễ "Lắng nghe ý kiến của người nộp thuế"

PV. (t/h)

Cục Thuế tỉnh Bình Thuận cho biết, từ ngày 15 -19/5/2023, đơn vị đã triển khai tổ chức tuần lễ "Lắng nghe ý kiến của người nộp thuế”.

Tuần lễ "Lắng nghe ý kiến của người nộp thuế" nhằm tạo thuận lợi người nộp thuế thực thi chính sách pháp luật về thuế. Ảnh: T. Duyên
Tuần lễ "Lắng nghe ý kiến của người nộp thuế" nhằm tạo thuận lợi người nộp thuế thực thi chính sách pháp luật về thuế. Ảnh: T. Duyên

Tuần lễ "Lắng nghe ý kiến của người nộp thuế” nhằm tiếp nhận ý kiến của người nộp thuế và kịp thời giải đáp, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng chính sách pháp luật thuế cũng như áp dụng các biện pháp hỗ trợ người nộp thuế về giảm thuế, miễn tiền nộp chậm, giảm tiền thuê đất...

Hoạt động này cũng nhằm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế.

"Đây là một trong những nội dung thuộc chương trình tăng cường tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp và người dân, cải cách thủ tục hành chính thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế trong việc thực thi chính sách pháp luật về thuế", đại diện Cục Thuế tỉnh Bình Thuận cho biết.

Qua sự kiện này, Cục Thuế tỉnh Bình Thuận sẽ ghi nhận, lắng nghe những phản ánh về khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế để giải quyết kịp thời hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Theo đại diện Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, thông qua các hình thức trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế, email, điện thoại..., Cục Thuế tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp nhận và giải đáp các ý kiến của người nộp thuế về thủ tục hành chính và tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người nộp thuế của cán bộ, công chức thuế.