Tài sản thương hiệu ảnh hưởng đến ý định mua hàng của người tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh

Tài sản thương hiệu ảnh hưởng đến ý định mua hàng của người tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh

Bài viết nghiên cứu về mô hình tài sản thương hiệu ảnh hưởng đến ý định mua hàng của người tiêu dùng đối với thương hiệu cửa hàng tiện lợi tại TP. Hồ Chí Minh. Tác giả tiến hành điều tra bằng bảng hỏi cấu trúc – phỏng vấn trực tiếp người tiêu dùng nhằm thu thập thông tin mô tả về hiện trạng người tiêu dùng mua hàng tại các cửa hàng tiện lợi hoặc đang có ý định chuyển từ mua hàng ở chợ, tạp hóa truyền thống sang cửa hàng tiện lợi; đo lường sự ảnh hưởng của tài sản thương hiệu đến ý định mua hàng của người tiêu dùng hiện nay.
Kiểm soát giá hàng hóa thiết yếu nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng

Kiểm soát giá hàng hóa thiết yếu nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng

Trả lời kiến nghị của cử tri TP. Hồ Chí Minh gửi đến Bộ Tài chính sau kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khoá XV về việc sửa đổi Luật Giá, Bộ Tài chính nhấn mạnh, việc kiểm soát giá các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.
Xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử

Xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử

Ngày 29/3, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 319/QĐ-TTg phê duyệt Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025. Chính phủ giao Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan có biện pháp phát hiện, kịp thời ngăn chặn, điều tra, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử.