Vietcombank bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Vietcombank bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức Tổng Giám đốc Vietcombank.
Vietcombank có 02 Phó Tổng giám đốc mới

Vietcombank có 02 Phó Tổng giám đốc mới

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa tổ chức lễ công bố các quyết định của Hội đồng quản trị Vietcombank về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp cao.