Thu hàng trăm tỷ đồng qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài

Thu hàng trăm tỷ đồng qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài

Sau 6 tháng triển khai Cổng thông tin điện tử (TTĐT) dành cho nhà cung cấp nước ngoài đã cho thấy được sự phối hợp, ý thức tuân thủ pháp luật về thuế khi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam của các nhà cung cấp nước ngoài. Đồng thời, khẳng định chính sách thuế, quản lý thuế của Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo sự công bằng, minh bạch cho các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới khi kinh doanh tại Việt Nam.
Thu khoảng 1.200 tỷ đồng mỗi năm từ hoạt động thương mại điện tử

Thu khoảng 1.200 tỷ đồng mỗi năm từ hoạt động thương mại điện tử

Theo số liệu của Tổng cục Thuế, lũy kế số thu từ hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) thông qua các tổ chức tại Việt Nam khai thay, nộp thay thuế nhà thầu từ năm 2018 đến ngày 29/06/2022 đạt 5.432 tỷ đồng, tốc độ thu bình quân đạt 130%, số thu trung bình đạt khoảng 1.200 tỷ đồng mỗi năm.
Nhà cung cấp nước ngoài thực hiện nghĩa vụ thuế tại Việt Nam từ bất cứ đâu trên thế giới

Nhà cung cấp nước ngoài thực hiện nghĩa vụ thuế tại Việt Nam từ bất cứ đâu trên thế giới

Từ ngày 21/3/2022, tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh qua mạng tại thị trường Việt Nam có thể thực hiện việc đăng ký, kê khai, nộp thuế trực tiếp từ bất cứ đâu trên thế giới qua Cổng thông tin điện tử về nộp thuế dành cho các nhà cung cấp là các tổ chức cá nhân nước ngoài - http://etaxvn.gdt.gov.vn