Năm 2022: Hiện đại hóa lĩnh vực thuế ghi nhận nhiều kết quả quan trọng

Năm 2022: Hiện đại hóa lĩnh vực thuế ghi nhận nhiều kết quả quan trọng

Năm 2022, công tác hiện đại hóa lĩnh vực thuế đã ghi nhận được những kết quả quan trọng. Đây là bước tiến mang tính đột phá góp phần chuyển đổi cách thức phục vụ người dân, doanh nghiệp cũng như thay đổi phương thức quản lý của cơ quan thuế theo hướng tự động mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, tạo môi trường kinh doanh minh bạch...
Tăng thu ngân sách 3.444 tỷ đồng qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài

Tăng thu ngân sách 3.444 tỷ đồng qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài

Chỉ sau 8 tháng triển khai Cổng Thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài, tổng số thuế đã nộp đạt hơn 3.444 tỷ đồng; trong đó, gần 1.900 tỷ đồng các nhà cung cấp nước ngoài đã khai, nộp trực tiếp qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài và phần còn lại do các bên Việt Nam khấu trừ, nộp thay.
 Thu hàng trăm tỷ đồng qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài

Thu hàng trăm tỷ đồng qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài

Sau 6 tháng triển khai Cổng thông tin điện tử (TTĐT) dành cho nhà cung cấp nước ngoài đã cho thấy được sự phối hợp, ý thức tuân thủ pháp luật về thuế khi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam của các nhà cung cấp nước ngoài. Đồng thời, khẳng định chính sách thuế, quản lý thuế của Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo sự công bằng, minh bạch cho các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới khi kinh doanh tại Việt Nam.