Thu hàng trăm tỷ đồng qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài

Việt Dũng

Sau 6 tháng triển khai Cổng thông tin điện tử (TTĐT) dành cho nhà cung cấp nước ngoài đã cho thấy được sự phối hợp, ý thức tuân thủ pháp luật về thuế khi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam của các nhà cung cấp nước ngoài. Đồng thời, khẳng định chính sách thuế, quản lý thuế của Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo sự công bằng, minh bạch cho các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới khi kinh doanh tại Việt Nam.

Đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu quả Cổng thông tin điện tử phục vụ khai, nộp thuế của nhà cung cấp nước ngoài.
Đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu quả Cổng thông tin điện tử phục vụ khai, nộp thuế của nhà cung cấp nước ngoài.

Liên quan đến kết quả khai thuế của các nhà cung cấp nước ngoài trên hệ thống Cổng TTĐT kể từ khi khai trương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho biết, Việt Nam là một trong 4 nước đi đầu trong khu vực ASEAN triển khai áp dụng thu thuế đối với các nhà cung cấp nước ngoài thông qua một Cổng TTĐT trực tuyến, khẳng định quyền thu thuế của Việt Nam đối với các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số.

Kết quả này đạt được là nhờ sự chỉ đạo toàn diện của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Công An, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước.

Dựa trên các căn cứ pháp lý về quản lý thuế đối với các nhà cung cấp nước ngoài đã hoàn thiện, ngày 21/03/2022, Tổng cục Thuế đã chính thức công bố ứng dụng Cổng TTĐT dành cho nhà cung cấp nước ngoài để nhà cung cấp nước ngoài thực hiện việc đăng ký, kê khai, nộp thuế trực tiếp từ bất cứ đâu trên thế giới.

Sau hơn 6 tháng triển khai, đã có 36 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai và nộp thuế qua Cổng với tổng số thuế đã khai, nộp đạt trên 1.200 tỷ đồng. Trong đó, đã có 6 nhà cung cấp nước ngoài lớn (gồm: Meta (Facebook), Google, Microsoft, TikTok, Netfix, Apple) chiếm 90% thị phần doanh thu dịch vụ thương mại điện tử kinh doanh trên nền tảng số xuyên biên giới tại Việt Nam đã thực hiện đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế tại Việt Nam với tổng số thuế đã nộp hàng chục triệu USD, EUR, tương đương hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, riêng Meta nộp 16,8 triệu Euro, Tiktok nộp 81,7 tỷ đồng... 6 tháng triển khai Cổng TTĐT dành cho nhà cung cấp nước ngoài cũng cho thấy được sự phối hợp, ý thức tuân thủ pháp luật về thuế khi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam của các nhà cung cấp nước ngoài.

Các nhà cung cấp nước ngoài lớn đã có sự chủ động phối hợp với cơ quan thuế để tìm hiểu các chính sách thuế, có các đề xuất, góp ý cho cơ quan thuế để hoàn thiện chính sách thuế, công cụ quản lý thuế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan thuế. Điều đó cũng khẳng định chính sách thuế, quản lý thuế của Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo sự công bằng, minh bạch cho các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới khi kinh doanh tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, ngành Thuế tiếp tục nghiên cứu giải pháp thu thuế tại nguồn để áp dụng đối với các cá nhân kinh doanh trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử; Rà soát các căn cứ pháp lý hiện hành để đề xuất sửa Luật, Nghị định, Thông tư đảm bảo cơ sở pháp lý triển khai giải pháp. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với Cục An ninh mạng trong việc trao đổi thông tin về các cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ trên mạng xã hội, cá nhân nhận thu nhập từ quảng cáo do cung cấp sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số trên nền tảng Youtube phục vụ công tác quản lý thuế.

Tổng cục Thuế cũng tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng, đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu quả Cổng TTĐT phục vụ khai, nộp thuế của nhà cung cấp nước ngoài và hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Có giải pháp đôn đốc, yêu cầu các nhà cung cấp nước ngoài nghiêm túc chấp hành trong việc đăng ký, kê khai nộp thuế theo quy định...