Action Learning – Phương pháp huấn luyện đội nhóm

Action Learning – Phương pháp huấn luyện đội nhóm

Phương pháp huấn luyện qua hành động Action Learning (AL) là một phương pháp huấn luyện để cho nhân viên tự giải quyết những vấn đề quan trọng, phức tạp; đồng thời cũng là phương pháp được sử dụng để phát triển các nhà lãnh đạo và xây dựng đội ngũ…
Ứng dụng các phương pháp quản lý kinh tế vào doanh nghiệp Việt Nam

Ứng dụng các phương pháp quản lý kinh tế vào doanh nghiệp Việt Nam

Để quản lý có hiệu quả một tổ chức, cùng với việc tuân thủ đúng các nguyên tắc quản lý các nhà lãnh đạo cần vận dụng sáng tạo và linh hoạt các phương pháp quản lý, trong đó có phương pháp quản lý kinh tế. Trước xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, việc ứng dụng các phương pháp quản lý kinh tế vào các doanh nghiệp Việt Nam càng có ý nghĩa quan trọng. Bài viết trao đổi phương pháp quản lý kinh tế và đưa ra một số khuyến nghị nhằm vận dụng hiệu quả phương pháp quản lý kinh tế vào các doanh nghiệp Việt Nam.
8 cách để "thất bại hiệu quả"

8 cách để "thất bại hiệu quả"

Dưới đây là bí quyết thành công từ những lời khuyên giá trị giúp nhà lãnh đạo tạo nên một đội ngũ có khả năng “thất bại hiệu quả” hơn.
20 phẩm chất làm nên nhà lãnh đạo lớn

20 phẩm chất làm nên nhà lãnh đạo lớn

Khoa học và thực tiễn đã chứng minh, trở thành lãnh đạo không phải một định mệnh. Một người có thể được sắp xếp để ngồi vào chiếc ghế “số 1”, nhưng việc người đó có ngồi được và có vững được trên chiếc ghế đó không phụ thuộc gần như hoàn toàn vào chính họ.