Dự kiến chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội Khóa XV

Việt Hoàng

Chiều ngày 3/1, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo về dự kiến Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo.

Họp báo về Dự kiến chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khoá XV.
Họp báo về Dự kiến chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khoá XV.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Trường Giang - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội cho biết, về dự kiến chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV,  sẽ họp phiên trù bị vào chiều ngày 4/1 và chính thức khai mạc vào sáng ngày 5/1. Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ họp tập trung trong thời gian 4 ngày (dự kiến bế mạc vào ngày 9/1/2023).

Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tiếp tục nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các Nghị quyết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Việc tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV có ý nghĩa quan trọng nhằm xem xét, quyết định những vấn đề cấp bách, cần thiết, đáp ứng kịp thời yêu cầu của cuộc sống. 

Về công tác xây dựng pháp luật, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Bên cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua 3 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược; và Nghị quyết về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021; điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan; điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương.

Về công tác nhân sự, Quốc hội sẽ xem xét công tác nhân sự đại biểu và nhân sự khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội (nếu có).

Thông tin thêm về vấn đề nhân sự, bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho biết, dự kiến xin ý kiến đại biểu Quốc hội vào chiều ngày 4/1 tại phiên họp trù bị sẽ chính thức biểu quyết thông qua Chương trình kỳ họp.

Hiện Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đang tập hợp những ý kiến của các cơ quan có liên quan thực hiện theo đúng Luật Tổ chức Quốc hội và Nội quy kỳ họp. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chính thức trình ra Quốc hội cũng như là Chính phủ chính thức trình ra Quốc hội các nhân sự theo thẩm quyền.

Cuối giờ chiều ngày 4/1, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội họp phiên toàn thể để quyết định trình Quốc hội về vấn đề nhân sự. Trong đó, có việc cho thôi làm Đại biểu Quốc hội; phê chuẩn miễn nhiệm theo đề nghị của Thủ tướng đối với một số nhân sự và phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm nhận sự mới. 

 

Theo Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng vừa được ban hành, trong đó có nêu rất rõ công tác cán bộ kiên trì chủ trương “có lên, có xuống”, “có vào, có ra”. Phát hiện, bố trí cán bộ có đức có tài, dám nghĩ dám làm, năng động sáng tạo, bảo vệ khuyến khích cán bộ năng động sáng tạo có đức, có tài nhưng sẵn sàng xem xét kỷ luật, thay thế cán bộ không đảm bảo.