Kho bạc Nhà nước góp phần quan trọngvào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụtài chính – ngân sách năm 2022

Kho bạc Nhà nước góp phần quan trọngvào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụtài chính – ngân sách năm 2022

Năm 2022, kinh tế - xã hội nước ta gặp phải nhiều khó khăn, thách thức do tình hình kinh tế thế giới cónhiều diễn biến phức tạp về địa chính trị, khủng hoảng năng lượng, lạm phát tăng cao. Các yếu tố này đãtác động tiêu cực đến tất cả các ngành, lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tài chính – ngân sách nhà nước. Mặc dùvậy, bám sát các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; với sự quan tâm, chỉ đạo sát saocủa Ban Cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ Tài chính; sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ nhiệt tình của chính quyền cáccấp, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành có liên quan và với sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệmcao của toàn thể công chức, viên chức, người lao động, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã đạt được nhiều kếtquả tích cực, nổi bật, góp phần quan trọng vào thành tích chung của ngành Tài chính trong năm 2022.
Địa phương đồng hành cùng ngành Tài chính triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2023

Địa phương đồng hành cùng ngành Tài chính triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2023

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2023 được tổ chức chiều 19/12/2022, đại diện lãnh đạo các địa phương đều thể hiện quyết tâm cùng ngành Tài chính phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2023.