Địa phương đồng hành cùng ngành Tài chính triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2023

Gia Hân

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2023 được tổ chức chiều 19/12/2022, đại diện lãnh đạo các địa phương đều thể hiện quyết tâm cùng ngành Tài chính phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2023.

Lãnh đạo các địa phương phát biểu tại Hội nghị.
Lãnh đạo các địa phương phát biểu tại Hội nghị.

TP. Hà Nội: Quản lý điều hành tài chính NSNN linh hoạt, hiệu quả

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải bày tỏ thống nhất cao với Báo cáo đánh giá công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2022 của Bộ Tài chính và triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2023.

Ông Hà Minh Hải cho biết, năm 2022, mặc dù triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều biến động, diễn biến khó lường, ngành Tài chính đã thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả như: Tham mưu ban hành nhiều văn bản quan trọng, góp phần hoàn thiện khung khổ pháp lý trong lĩnh vực tài chính - NSNN, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh; quản lý điều hành tài chính NSNN linh hoạt, hiệu quả; Tiếp tục giữ vị thế tiên phong, đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số... Qua đó, góp phần giúp ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương, trong đó có TP. Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ tài chính – NSNN nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung.

Quán triệt chủ trương chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự quan tâm, chỉ đạo hướng dẫn sâu sát, quyết liệt, kịp thời của các bộ, ngành trung ương, trong đó có Bộ Tài chính, TP. Hà Nội đã tích cực chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp thích ứng an toàn, kiểm soát dịch bệnh, phục hồi phát triển kinh tế và đạt nhiều kết quả quan trọng về kinh tế - xã hội.

Trong đó, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, Thành phố đã triển khai kịp thời các gói hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đồng thời, đã thực hiện hỗ trợ cho hơn 2,6 triệu lượt đối tượng với kinh phí gần 2.660 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho trên 183.000 lao động, vượt 14,3% kế hoạch; hỗ trợ trên 1.400 hộ thoát nghèo. Thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng cho trên 72.000 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh với tổng số tiền trên 13.000 tỷ đồng; Gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho gần 19.000 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh với tổng số tiền gần 12.000 tỷ đồng…

Đồng thời, kinh tế Thủ đô phục hồi nhanh chóng, đảm bảo được các cân đối lớn của nền kinh tế. Tổng thu NSNN trên địa bàn Thành phố trên 332.000 tỷ đồng, đạt 106,8% dự toán, tăng 2,7% so với thực hiện năm 2021. Tổng chi ngân sách địa phương dự kiến 100.567 tỷ đồng, đạt 94,1% dự toán giao đầu năm...

Phó Chủ tịch UBND Hà Minh Hải nhấn mạnh, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội lần thứ 17 của Đảng bộ TP. Hà Nội và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách, đầu tư công 5 năm, giai đoạn 2021-2025. Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính NSNN năm 2023, TP. Hà Nội sẽ tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với phát triển các động lực tăng trưởng mới với trọng tâm chọn chuyển đổi số là động lực phát triển; phát triển các mô hình kinh tế mới; đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Quản lý, điều hành ngân sách chủ động, tích cực và giữ vững cân đối ngân sách; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ngân sách. Tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập, giá dịch vụ công và thực hiện hiệu quả Kế hoạch nâng mức tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022-2025.

TP. Hồ Chí Minh: Thu NSNN vượt mức dự toán, quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm

Ông Võ Văn Hoan – Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh chính sách tiền tệ, tài khóa ở một số nước để kiểm soát tình trạng lạm phát đã tác động đến thị trường tài chính, hoạt động đầu tư thương mại toàn cầu. Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm, UBND TP. Hồ Chí Minh đã tích cực chỉ đạo triển khai các giải pháp, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2022.

Theo đó, ngành Thuế, Hải quan Thành phố đã tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách thuế, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản phát sinh; kiểm tra, kiểm soát công tác hoàn thuế giá trị gia tăng, đảm bảo hoàn thuế đúng đối tượng và đúng quy định; thực hiện thanh tra, kiểm tra và quản lý nợ thuế; tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số...

Phó Chủ tịch UBND Võ Văn Hoan bày tỏ, với tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở, sự phấn đấu, đoàn kết, thống nhất của các ngành, các cấp, các doanh nghiệp và nhân dân Thành phố, ngành Tài chính Thành phố đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ tài chính – NSNN, điều hành ngân sách trên địa bàn chủ động, tích cực, hiệu quả.

Nhờ đó, kết quả thu NSNN vượt mức dự toán được giao, chi NSNN quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, đảm bảo nguồn lực hỗ trợ phục hồi kinh tế và các chính sách an sinh xã hội. Cụ thể, số thu NSNN trên địa bàn Thành phố là 449.281 tỷ đồng, đạt 116,22% dự toán; trong đó, thu nội địa (kể cả thu dầu thô) là 312.164 tỷ đồng, đạt 115,59% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 137.105 tỷ đồng, đạt 117,69% dự toán.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2023, ông Võ Văn Hoan cho biết, Thành phố sẽ chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp điều hành kinh tế - xã hội, thích ứng linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành. Tăng cường huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho chi đầu tư phát triển; tập trung giải ngân vốn đầu tư công, quyết tâm hoàn thành kế hoạch đầu tư công, đẩy nhanh triển khai các dự án trọng điểm. Tổ chức điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, trong phạm vi dự toán được giao; Chỉ ban hành chính sách làm tăng chi NSNN khi thật sự cần thiết và có nguồn bảo đảm. Phối hợp nghiên cứu, chủ động đề xuất cơ chế, chính sách phát triển Thành phố và cơ chế thực hiện thí điểm các vấn đề mới phát triển Thành phố.

TP. Đà Nẵng: Thu ngân sách góp phần đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chi quan trọng

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, năm 2022, bám sát các chủ trương về tài chính – NSNN của Chính phủ và hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2022 của Bộ Tài chính, Thành phố đã tích cực triển khai có hiệu quả các giải pháp quản lý thu, tăng cường tuyên truyền đến người nộp thuế, thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế; thực hiện điều hành chi ngân sách chặt chẽ, linh hoạt theo dự toán giao...

Qua đó, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng thu ngân sách Thành phố đã đạt kết quả tích cực, đảm bảo cân đối nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thực hiện các chế độ chính sách do Trung ương và địa phương ban hành.

Tính đến thời điểm 16/12/2022, tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 22.895,7 tỷ đồng, bằng 116,6% dự toán giao, trong đó thu nội địa bằng 117,8% dự toán, thu xuất nhập khẩu đạt 113% dự toán. Về chi ngân sách, ông Hồ Kỳ Minh cho biết, tổng chi ngân sách địa phương là 14.563,8 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển theo dự toán giao đầu năm bằng 85% kế hoạch Trung ương giao, chi thường xuyên đạt 88% dự toán giao.

Để đạt được kết quả khả quan về thu, chi ngân sách năm 2022, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh bày tỏ cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của Chính phủ và các bộ ngành, trung ương, đặc biệt là Bộ Tài chính đối với địa phương trong thời gian qua. Trong đó, phải kể đến sự quan tâm của Bộ Tài chính khi đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2022/NĐ-CP ngày 20/6/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP. Đà Nẵng, tạo điều kiện cho Thành phố ngày càng phát triển.

"Bước sang năm 2023, trong tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức, việc hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của ngành Tài chính địa phương. TP. Đà Nẵng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ và đồng hành của Chính phủ, Bộ Tài chính và các bộ, ngành trung ương để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh.

Tỉnh Thái Nguyên: Điều hành quản lý chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, triệt để tiết kiệm

Tham luận tại Hội nghị, ông Trịnh Việt Hùng – Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội để hướng tới hoàn thành các mục tiêu của cả giai đoạn 2021-2025.

Với sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương cùng với sự đoàn kết, thống nhất chung sức, đồng lòng và nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, công tác quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN của tỉnh Thái Nguyên trong năm 2022 đã được triển khai đồng bộ. Qua đó, góp phần tăng thu, tiết kiệm chi, chống thất thu ngân sách đi đôi với việc cải thiện môi trường đầu tư, khai thác tốt các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ của Tỉnh, hoàn thành vượt mức dự toán NSNN được giao năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho hay, kết quả thu ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2022 ước đạt 18.540 tỷ đồng, bằng 103% dự toán HĐND Tỉnh giao, bằng 127,4% dự toán Bộ Tài chính giao. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện được 15.660 tỷ đồng, bằng 100% dự toán HĐND Tỉnh giao, bằng 123,8% dự toán Bộ Tài chính giao; thu xuất nhập khẩu ước đạt 2.800 tỷ đồng, bằng 119,7% dự toán HĐND Tỉnh giao, bằng 147,4% dự toán Bộ Tài chính giao.

Về chi ngân sách, năm 2022, tỉnh Thái Nguyên ước thực hiện đạt 19.086 tỷ đồng, bằng 104% dự toán HĐND Tỉnh giao, bằng 128% dự toán Bộ Tài chính giao.

Để đạt được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và công tác thu ngân sách nói riêng, ngay từ những ngày đầu năm 2022, tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan hải quan, thuế, tài chính các cấp tập trung rà soát toàn bộ nguồn thu trên từng địa bàn; giao dự toán phấn đấu ngay từ đầu năm; triển khai đôn đốc thu NSNN quyết liệt; thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu.

Đồng thời, tích cực điều hành quản lý chi NSNN theo đúng quy định và dự toán được giao, đảm bảo đúng chính sách, chế độ quy định, chặt chẽ, triệt để tiết kiệm; trên cơ sở đó, rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; hạn chế mua sắm trang thiết bị đắt tiền...

Nêu cao quyết tâm thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2023, ông Trịnh Việt Hùng khẳng định, tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục tăng cường kỷ luật tài chính-NSNN, phấn đấu tăng thu, triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên. Thực hiện tốt công tác chống thất thu ngân sách, xử lý quyết liệt tình trạng nợ thuế, các hành vi trốn thuế; phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo các ngành, các lực lượng chức năng (Công an, Quản lý Thị trường, Kiểm lâm, Tài chính, Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước…) phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý thu ngân sách, đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, trốn, lậu thuế; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...