Cần “mạnh tay” hơn để giảm nợ đọng BHXH

Cần “mạnh tay” hơn để giảm nợ đọng BHXH

Công khai danh tính các đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH trên các phương tiện thông tin đại chúng; Thực hiện xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp BHXH của các đơn vị, doanh nghiệp trước khi làm thủ tục, quy trình khen thưởng hoặc trước khi tham gia đấu thầu dự án, cấp thẻ đi lại doanh nhân... là những giải pháp được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả tích cực trong việc giảm tỷ lệ nợ BHXH trong thời gian tới.
Kiên quyết chuyển hồ sơ doanh nghiệp nợ BHXH sang cơ quan công an

Kiên quyết chuyển hồ sơ doanh nghiệp nợ BHXH sang cơ quan công an

Nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động và giảm tỷ lệ nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), thời gian qua, cơ quan BHXH các địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt, trong đó có biện pháp chuyển hồ sơ các doanh nghiệp nợ BHXH sang cơ quan công an để xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.