Bổ sung điều kiện doanh nghiệp được nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại ngân hàng liên doanh


Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.

Kinh doanh có lãi trong 05 năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp. Ảnh minh họa.
Kinh doanh có lãi trong 05 năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp. Ảnh minh họa.

NHNN cho biết, Thông tư số 40/2011/TT-NHNN chưa có quy định cho phép doanh nghiệp được tham gia nhận chuyển nhượng phần vốn góp, mua lại phần vốn góp tại ngân hàng liên doanh.

Trong khi đó, Thông tư số 30/2015/TT-NHNN về việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng có quy định cho phép doanh nghiệp Việt Nam tham gia góp vốn vào tổ chức tín dụng phi ngân hàng trách nhiệm hữu hạn.

Do đó, để doanh nghiệp có thể tham gia mua lại phần vốn góp, nhận chuyển nhượng phần vốn góp của ngân hàng liên doanh, dự thảo Thông tư đã bổ sung điều kiện đối với doanh nghiệp.

Điều kiện đối với đối tác mới nhận chuyển nhượng là doanh nghiệp (không phải ngân hàng) của ngân hàng liên doanh được quy định phù hợp với từng mức vốn tham gia của thành viên.

Cụ thể, dự thảo Thông tư bổ sung điểm b (iii) vào điểm b khoản 3 Điều 31 về chuyển nhượng phần vốn góp, mua lại phần vốn góp của ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài như sau:

Đối tác mới là doanh nghiệp, mà không phải ngân hàng, phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Là pháp nhân, được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật nước ngoài;

- Không được dùng vốn huy động, vốn vay của tổ chức, cá nhân khác để góp vốn;

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế và bảo hiểm xã hội theo quy định đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp;

- Không phải là cổ đông sáng lập, chủ sở hữu, thành viên sáng lập, cổ đông chiến lược của tổ chức tín dụng khác;

- Yêu cầu về vốn chủ sở hữu và tổng tài sản:

Trường hợp góp vốn từ trên 01% đến dưới 05% vốn điều lệ của ngân hàng liên doanh: Doanh nghiệp phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 1.000 tỷ đồng, tổng tài sản tối thiểu 2.000 tỷ đồng trong 3 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp;

Trường hợp góp vốn từ 1% vốn điều lệ trở xuống của ngân hàng liên doanh: Doanh nghiệp phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 200 tỷ đồng, tổng tài sản tối thiểu 400 tỷ đồng trong 3 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp;

Đối với doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định, phải đảm bảo vốn chủ sở hữu trừ đi vốn pháp định tối thiểu bằng số vốn góp cam kết theo số liệu từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm liền kề thời điểm gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp;

- Kinh doanh có lãi trong 05 năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp;

- Trường hợp là doanh nghiệp Nhà nước, phải được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản cho phép tham gia góp vốn vào ngân hàng liên doanh theo quy định của pháp luật;

- Trường hợp là doanh nghiệp được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm phải tuân thủ việc góp vốn theo các quy định liên quan của pháp luật.

Theo M. Hiển/baochinhphu.vn