Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc:

Bộ Tài chính luôn đồng hành với các nhà đầu tư nước ngoài để sản xuất, kinh doanh có hiệu quả

Minh Hà

Bộ Tài chính luôn luôn sát cánh với các nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài và giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác đầu tư.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với DN đầu tư nước ngoài (ngày 17/9/2022).
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với DN đầu tư nước ngoài (ngày 17/9/2022).

Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp (DN) đầu tư nước ngoài diễn ra ngày 17/9 vừa qua. Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng đánh giá cao sự đóng góp của các DN và tổ chức nước ngoài trong thời gian qua đã đầu tư và kiến tạo vào sự phát triển ở Việt Nam. 

03 trụ cột chính ưu đãi, thu hút các nhà đầu tư

Trao đổi về chính sách ưu đãi, thu hút các NĐT nước ngoài tại Hội nghị này, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, có 3 trụ cột chính gồm: Chính sách ưu đãi đầu tư, thủ tục hành chính và hỗ trợ DN đảm bảo môi trường đầu tư công khai, minh bạch và hiệu quả.

Một là, chính sách ưu đãi đầu tư và một số sắc thuế.

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã tham mưu trình Chính phủ ban hành các nghị định và tham mưu Chính phủ, Quốc hội sửa đổi các luật thuế phù hợp với tiến trình phát triển và xu thế của thời đại.

Nêu ví dụ về thuế TNDN, Bộ trưởng dẫn chứng, thời gian qua, Việt Nam đã hạ mức thuế suất phổ thông thuế TNDN từ 25% xuống còn 22%, đến nay còn 20% và trong những lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì thuế suất thậm chí xuống còn 10%. Tùy theo đối tượng, thuế suất ưu đãi có thể còn 9% trong vòng 30 năm, hoặc miễn thuế 6 năm, giảm 50% thuế phải nộp trong 13 năm tiếp theo. Đây là một cơ chế rất ưu đãi áp dụng đối với các DN.

Đối với dự án đầu tư thông thường, thời gian miễn thuế là 4 năm, giảm 50% thuế phải nộp trong 9 năm tiếp đối với thu nhập của DN thực hiện đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa và thực hiện trong địa bàn điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; miễn 4 năm hoặc giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo đối với thu nhập của DN từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa.

Về thuế xuất nhập khẩu, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016, Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 ưu đãi đầu tư và hưởng các chính sách miễn giảm thuế đúng quy định. Cùng với đó, Bộ Tài chính đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 hướng dẫn Luật Thuế, ưu đãi đối với DN ưu tiên theo hướng được hoàn thuế trước và kiểm tra sau.

Hai là, Bộ Tài chính đã tập trung cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực thuế và hải quan.

Đối với lĩnh vực thuế, Bộ Tài chính đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Đồng thời, Bộ Tài chính đã tích hợp 150 thủ tục hành chính thuế ở cấp độ 3, 4 trên Cổng thông tin quốc gia và đã triển khai nộp thuế, kê khai thuế điện tử. Như vậy, hệ thống kê khai thuế điện tử và hoàn thuế, nộp thuế cũng bằng điện tử có tỷ lệ DN tham gia kê khai lần lượt là 96,6%, 98,9% và 97,6%.

Trong lĩnh vực hải quan, cơ quan hải quan đã áp dụng Cơ chế một cửa ASEAN và tăng cường thực hiện thông quan bằng phương pháp quản lý hải quan theo hướng hiện đại.

“Chúng tôi tiếp tục sẽ cải tiến lĩnh vực thuế và hải quan một cách mạnh mẽ hơn nữa bằng hệ thống điện tử, kiểm soát bằng công nghệ AI và bằng trọng yếu rủi ro, tạo điều kiện minh bạch nhất và đơn giản hóa thủ tục hành chính cho DN”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết.

Ba là, hỗ trợ DN đảm bảo môi trường đầu tư công khai, minh bạch và hiệu quả.

Trong những tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp DN gặp nhiều khó khăn, Bộ Tài chính đã tham mưu cho Chính phủ miễn giảm thuế cho DN với số tiền lên tới 233 nghìn tỷ đồng. Hay như tham mưu trình cấp có thẩm quyền có chính sách giảm thuế giá trị gia tăng giảm từ 10% xuống 8%; miễn giảm thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu... Những chính sách này đã thúc đẩy và hỗ trợ DN sản xuất kinh doanh.  

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng tham mưu Chính phủ đưa ra gói kích cầu 347.000 tỷ đồng để thúc đẩy nền kinh tế phát triển, tăng trưởng cao, giải quyết công ăn việc làm, phục hồi sau đại dịch trong năm 2022 và 2023.

Đối với thị trường chứng khoán, để tạo môi trường đầu tư công khai, minh bạch và hiệu quả, Bộ Tài chính đã liên tục kiểm tra xử lý những trường hợp vi phạm, đảm bảo cho thị trường chứng khoán minh bạch, lành mạnh để thúc đẩy huy động nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế và phát triển và hội nhập với nền kinh tế thế giới.

“Chúng tôi cam kết cùng các nhà đầu tư nước ngoài giải quyết những khó khăn, vướng mắc và phục vụ tốt nhất quá trình đầu tư và phát triển”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Luôn đồng hành cùng nhà đầu tư để sản xuất, kinh doanh có hiệu quả

Trước những kiến nghị của các nhà đầu tư nước ngoài về các vấn đề như: Mở rộng khu kinh tế, khu công nghiệp hay xác định phương pháp định giá, tính thuế APA và một số kiến nghị khác, Bộ trưởng đã ghi nhận và cho biết sẽ làm việc với các hiệp hội, các nhà đầu tư để giải quyết kịp thời những vấn đề còn vướng mắc.

Về vấn đề đánh thuế 2 lần, Bộ trưởng khẳng định, Bộ Tài chính luôn tôn trọng và chấp hành việc không đánh thuế 2 lần. Để chống chuyển giá, các DN muốn xác định APA, trong Luật Quản lý thuế năm 2019, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và Thông tư số 45/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 đã quy định rất rõ về vấn đề xác định tính thuế APA.

Bên cạnh trả lời về các kiến nghị trên tại hội nghị, thông tin về việc mở rộng khu công nghiệp, Bộ trưởng cho biết, Bộ Tài chính luôn thực hiện đúng quy định của pháp luật. Khi dự án đầu tư được cấp phép đầu tư thì thực hiện những chính sách ưu đãi một cách nhất quán. Khi luật mới ra đời mà những giấy phép đang còn hiệu lực thì vẫn thực hiện theo quy định cũ. Giấy phép mới thì phải thực hiện theo quy định của Luật đã sửa đổi.

Tuy nhiên, trong quá trình đầu tư, có thể sửa đổi giấy phép đầu tư bằng cách mở rộng các khu công nghiệp nhưng nếu không đúng quy trình, thủ tục và quy định pháp luật thì sẽ không được thực hiện các ưu đãi đầu tư.

“Bộ Tài chính luôn hỗ trợ hết mức cho các nhà đầu tư và đồng hành cùng nhà đầu tư để sản xuất, kinh doanh có hiệu quả”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cam kết.