Nước sạch và vấn đề an ninh nguồn nước khu vực nông thôn

Nước sạch và vấn đề an ninh nguồn nước khu vực nông thôn

Nước sạch có vai trò hết sức quan trọng trong đời sống, sức khỏe con người. Tuy nhiên, hiện an ninh nguồn nước sinh hoạt của cả nước nói chung và nông thôn nước ta nói riêng đã, đang và sẽ còn ở mức báo động, rất cần sự nỗ lực của cộng đồng, ý thức trách nhiệm của người dân và quyết tâm của cả của hệ thống chính trị.
Bảo đảm nước sạch cho vùng nông thôn

Bảo đảm nước sạch cho vùng nông thôn

Bảo đảm nước sạch vùng nông thôn là một trong những vấn đề luôn được tỉnh Quảng Bình rất quan tâm. Bởi làm tốt vấn đề này sẽ góp phần nâng cao sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho nhân dân.
Những góc tối của thị trường nước sạch

Những góc tối của thị trường nước sạch

Quyết định số 1566/QĐ-TTg ngày 9/8/2016 của Thủ tướng đã khẳng định “nước sạch là một loại sản phẩm, hàng hóa đặc biệt, phục vụ nhu cầu thiết yếu của cuộc sống con người và phát triển kinh tế xã hội”, là quyền con người tại điều 34 Hiến pháp.
Nước sạch sông Đà xin lỗi người dân, cho biết sẽ bồi thường khách hàng

Nước sạch sông Đà xin lỗi người dân, cho biết sẽ bồi thường khách hàng

Sáng 25/10, Công ty cổ phần nước sạch sông Đà (Viwasupco) phát đi thông báo khẳng định đã hoàn tất việc khắc phục sự cố để đủ điều kiện cấp nước sạch trở lại cho khách hàng đồng thời đã xác định được nguyên nhân, bản chất vụ việc và đã có đánh giá về những thiếu sót và nhận trách nhiệm của mình.
Trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước sạch cho công chức vùng đặc biệt khó khăn

Trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước sạch cho công chức vùng đặc biệt khó khăn

Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã quy định cụ thể về trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch.