Ngành Tài chính hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021


Ngày 27/4/2021, Cục Kế hoạch - Tài chính (Bộ Tài chính) ban hành Công văn số 352/KHTC-QT gửi các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính về hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thực hiện Công văn số 2136/BNN-TCTL ngày 13/4/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021, để thống nhất công tác triển khai trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh nguồn nước phục vụ cấp nước sạch nông thôn, ý thức sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình, Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính đề nghị thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ chỉ đạo và tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng.

Theo đó, tuyên truyền, phổ biến và phát động, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 với chủ đề “Đảm bảo an ninh nguồn nước trong cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”.

Qua đó, nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể về tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Tuẫn lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường được Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 và được tổ chức từ ngày 29/4 đến ngày 6/5 hàng năm

Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng từ ngày 29/4/2021 đến ngày 30/6/2021, có thể kéo dài đến Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (ngày 28/8/2021) và lồng ghép với các sự kiện như: Ngày Môi trường thế giới, các ngày lễ lớn 30/4 và 1/5.

Các đơn vị tổ chức treo biểu ngữ, áp phích... tuyên truyền và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 phù hợp với chủ đề và các thông điệp của năm 2021 tại trụ sở cơ quan, đơn vị trong điều kiện đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công văn 352/KHTC-QT yêu cầu các đơn vị báo, tạp chí, cổng thông tin điện tử các đơn vị, hệ thống và của Bộ Tài chính tăng số lượng các tin, bài đăng trên báo in, báo điện tử, cổng thông tin điện tử tuyên truyền, phổ biến về tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là việc đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân nông thôn tại các vùng chịu ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn là rất quan trọng và phải được ưu tiên hàng đầu.

Đồng thời, tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng được tổ chức tại các đơn vị, hệ thống nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh.

Các trường Đại học, Học viện thuộc Bộ Tài chính nghiên cứu, lồng ghép hoạt động giáo dục, tuyên truyền về các nội dung hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 vào các bài giảng của giảng viên trong các tiết học theo hình thức trực tuyến, phù hợp với công tác đào tạo, giảng dạy của Nhà trường.