Vietcombank bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Vietcombank bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức Tổng Giám đốc Vietcombank.
Vietcombank khởi động Chương trình hành động chuyển đổi

Vietcombank khởi động Chương trình hành động chuyển đổi

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa tổ chức Lễ khởi động Chương trình hành động chuyển đổi. Chương trình hành động chuyển đổi được triển khai qua 3 giai đoạn với 4 trụ cột gồm số hóa, dữ liệu, công nghệ và chuyển đổi, sẽ tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, phát triển nguồn nhân lực số và cải tiến quy trình nghiệp vụ.
Vietcombank công bố quyết định nhân sự lãnh đạo cấp cao

Vietcombank công bố quyết định nhân sự lãnh đạo cấp cao

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa tổ chức Lễ công bố các quyết định nhân sự lãnh đạo cấp cao tại Trụ sở chính. Buổi Lễ được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và thông qua hệ thống Truyền hình hội nghị (THHN) cùng MSTeams.
Vietcombank công bố quyết định nhân sự lãnh đạo cấp cao

Vietcombank công bố quyết định nhân sự lãnh đạo cấp cao

Ngày 01/9/2021, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Lễ công bố quyết định nhân sự Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT và Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Vietcombank. Buổi Lễ được tổ chức trực tuyến và tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19.
Ông Phạm Quang Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT Vietcombank

Ông Phạm Quang Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT Vietcombank

Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngày 30/8/2021, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã họp và bầu ông Phạm Quang Dũng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Vietcombank nhiệm kỳ 2018 - 2023 kể từ ngày 30/8/2021.
Vietcombank thành lập Trung tâm Định giá tài sản

Vietcombank thành lập Trung tâm Định giá tài sản

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Định giá tài sản Vietcombank và Quyết định bổ nhiệm Ban Giám đốc Trung tâm này theo hình thức trực tuyến.