Xu hướng lựa chọn phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp thương mại tỉnh Thái Nguyên

Xu hướng lựa chọn phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp thương mại tỉnh Thái Nguyên

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nói chung và kế toán nói riêng tại các doanh nghiệp (DN) ngày càng phổ biến. Một trong số những ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phổ biến trong lĩnh vực kế toán là sử dụng phần mềm kế toán (PMKT). Tuy nhiên, tùy theo điều kiện của mỗi DN ở các vùng miền khác nhau, mức độ ứng dụng CNTT trong công tác kế toán cũng khác nhau. Bài viết này nghiên cứu thực trạng ứng dụng PMKT trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp thương mại (DNTM) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đồng thời, đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng PMKT vào tổ chức công tác kế toán của DN này.
Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán các doanh nghiệp tại An Giang

Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán các doanh nghiệp tại An Giang

Hệ thống thông tin kế toán là một kênh của hệ thống thông tin quản lý, thực hiện chức năng thu nhận, xử lý các nghiệp vụ tài chính, phân tích và cung cấp thông tin tài chính cho các đối tượng sử dụng, phục vụ cho việc ra quyết định kinh doanh. Thông qua phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng tin học hóa tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang, nhóm tác giả tiến hành thu thập trên 220 phiếu khảo sát và thu được 199 phiếu hợp lệ. Dựa trên kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hệ thống thông tin kế toán cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.
Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán các doanh nghiệp tại An Giang

Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán các doanh nghiệp tại An Giang

Hệ thống thông tin kế toán (HTTTKT) là một kênh của hệ thống thông tin quản lý, thực hiện chức năng thu nhận, xử lý các nghiệp vụ tài chính, phân tích và cung cấp thông tin tài chính cho các đối tượng sử dụng, phục vụ cho việc ra quyết định kinh doanh. Thông qua phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng HTTTKT trong môi trường ứng dụng tin học hóa tại các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh An Giang, nhóm tác giả tiến hành thu thập trên 220 phiếu khảo sát và thu được 199 phiếu hợp lệ. Dựa trên kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hệ thống thông tin kế toán cho các DN trên địa bàn tỉnh An Giang.
Ngành Thuế đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử

Ngành Thuế đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử

Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế lập kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử theo 2 giai đoạn, trong đó, giai đoạn 1 được triển khai tại 6 tỉnh, thành phố là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bình Định.
Tác động của phần mềm kế toán đến hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Đồng Nai

Tác động của phần mềm kế toán đến hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Đồng Nai

Nghiên cứu này nhằm kiểm tra tác động của phần mềm kế toán và hệ thống thông tin kế toán đối với hiệu quả hoạt động của 100 doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Đồng Nai, với các yếu tố như: Độ tin cậy, Cung cấp thông tin nhanh chóng và Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp đến hiệu quả hoạt động.