Nâng cao tính ổn định, an toàn,  khả năng chống chịu rủi ro cho thị trường chứng khoán

Nâng cao tính ổn định, an toàn, khả năng chống chịu rủi ro cho thị trường chứng khoán

Thời gian qua, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế. Phát huy những kết quả đạt được, đến năm 2030, TTCK Việt Nam phấn đấu đạt mục tiêu phát triển ổn định, an toàn, hiệu quả, nâng cao khả năng chống chịu rủi ro, có cơ cấu hợp lý giữa các cấu phần thị trường...
Yếu tố dẫn dắt phát triển thị trường chứng khoán

Yếu tố dẫn dắt phát triển thị trường chứng khoán

25 năm qua, song song với chuyển đổi mô hình kinh tế, từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, việc thành lập, xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) cũng được định hướng và tiến hành đồng thời. Ngay từ thời điểm ấy, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận thức sâu sắc rằng, để TTCK vận hành hiệu quả, có thể phát triển và mở rộng thị trường, hội nhập với quốc tế thì việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Chứng khoán hết sức cần thiết, cần chú trọng.
Phát triển thị trường chứng khoán đồng bộ, thống nhất trong tổng thể thị trường tài chính

Phát triển thị trường chứng khoán đồng bộ, thống nhất trong tổng thể thị trường tài chính

Tại buổi tọa đàm "Thị trường chứng khoán (TTCK): Khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp, kênh đầu tư sinh lời và tích sản" do Báo Đầu tư phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức sáng 18/11, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định sẽ phát triển TTCK đồng bộ, thống nhất trong tổng thể thị trường tài chính, gắn liền với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu nền kinh tế… Việt Nam cũng sẽ chủ động hội nhập với TTCK thế giới với mục tiêu trở thành một trong 4 thị trường lớn trong khu vực ASEAN.