Giảm đến 50% đối với 36 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Trần Huyền

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 44/2023/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Thông tư đã điều chỉnh giảm đến 50% mức thu của 36 khoản phí, lệ phí so với quy định hiện hành.

Bộ Tài chính điều chỉnh giảm đến 50% một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.
Bộ Tài chính điều chỉnh giảm đến 50% một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Thông tư số 44/2023/TT-BTC quy định mức thu bằng 50% mức thu quy định hiện hành đối với nhiều khoản phí, lệ phí như: Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng; Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức; Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân; Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng; Phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; Phí thẩm định dự toán xây dựng; Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; Lệ phí cấp Căn cước công dân...

Một số khoản phí, lệ phí được điều chỉnh mức thu bằng 70% mức thu hiện hành gồm: Phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường; Phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn; Phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; Phí trong lĩnh vực y tế.

Các khoản phí, lệ phí có mức thu bằng 80% mức thu hiện hành như: Phí sử dụng tần số vô tuyến điện đối với nghiệp vụ di động mặt đất; Lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển; Phí đăng ký giao dịch bảo đảm; Phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương thực hiện...

Ngoài ra, Thông tư số 44/2023/TT-BTC cũng điều chỉnh mức thu bằng 90% mức thu hiện hành của một số khoản phí, lệ phí như: Phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay; Lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam; Phí hải quan đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam; Phí trong công tác an toàn thực phẩm; Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thức ăn, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản...

Các mức thu nêu trên được áp dụng từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Kể từ ngày 01/01/2024 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí nêu trên thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc và các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Trong những năm qua, để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, căn cứ quy định của Luật Phí và lệ phí, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành rà soát và ban hành theo thẩm quyền các Thông tư để quy định việc giảm mức thu nhiều khoản thu phí, lệ phí.

Trong đó, số tiền phí, lệ phí đã thực hiện miễn giảm trong năm 2020 và năm 2021 là khoảng 2 nghìn tỷ đồng mỗi năm; năm 2022 là khoảng 900 tỷ đồng áp dụng trong thời gian từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022.