Thông tư số 44/2023/TT-BTC:

Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp


Ngày 29/6/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 44/2023/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 44/2023/TT-BTC