5 tháng đầu năm 2023:

Chi trả quyền lợi bảo hiểm ước tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước

Minh Hà

Số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho thấy, trong 5 tháng đầu năm 2023, chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 31.171 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đại diện Lãnh đạo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết, 2023 được xem là một năm khó khăn của nền kinh tế nói chung và ngành Bảo hiểm nói riêng trước những biến động của thị trường tài chính trong và ngoài nước. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn Ngành, thị trường bảo hiểm 5 tháng đầu năm vẫn đạt được một số kết quả tương đối khả quan.

Tổng tài sản thị trường bảo hiểm ước đạt 855.635 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước; Đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 714.597 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước; Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 558.549 tỷ đồng, tăng 16,33% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 179.651 tỷ đồng, tăng 4,09% so với cùng kỳ năm 2022; Tổng doanh thu phí bảo hiểm 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 93.178 tỷ đồng, giảm 1,46% so với cùng kỳ năm trước; Chi trả quyền lợi bảo hiểm 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 31.171 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030. Chiến lược đặt mục tiêu, doanh thu ngành Bảo hiểm tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 là 15%/năm, đến năm 2025, quy mô đạt 3%-3,3% GDP; tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026-2030 là 10%/năm, đến năm 2030 quy mô đạt 3,3%-3,5% GDP; đến năm 2025 có 15% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ; đến năm 2030 có 18% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ luôn tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm; tích cực đóng góp ý kiến và đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh bảo hiểm. Đồng thời, nâng cao năng lực tài chính, quản lý rủi ro, quản trị doanh nghiệp, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh; nghiên cứu, phát triển và đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm; đa dạng và chuyên nghiệp hóa kênh phân phối bảo hiểm.

Cùng với đó, các doanh nghiệp bảo hiểm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, cũng như hoạt động tuyên truyền, truyền thông về các sản phẩm bảo hiểm mới để khách hàng hiểu rõ lợi ích, quyền lợi khi tham gia mua bảo hiểm.