Tái cấu trúc ngành bất động sản cần được thực hiện với cả thị trường, doanh nghiệp và sản phẩm

Tái cấu trúc ngành bất động sản cần được thực hiện với cả thị trường, doanh nghiệp và sản phẩm

Sáng 12/4/2023, trong Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Tại Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ đạo, việc tái cấu trúc ngành bất động sản cần được thực hiện cả với thị trường, doanh nghiệp và sản phẩm, trong đó, quy hoạch là vấn đề cốt lõi.
Nghiên cứu kĩ lưỡng vấn đề tính thống nhất của hệ thống pháp luật

Nghiên cứu kĩ lưỡng vấn đề tính thống nhất của hệ thống pháp luật

Đây là yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra sáng 12/4/2023. Trong Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Phiên họp sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, từ ngày 12 - 14/4/2023.