Nghiên cứu kĩ lưỡng vấn đề tính thống nhất của hệ thống pháp luật

Bảo Thương

Đây là yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra sáng 12/4/2023. Trong Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Phiên họp sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, từ ngày 12 - 14/4/2023.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong thời gian 2,5 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 3 dự án luật trong Chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023 để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5, gồm: Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Viễn thông (sửa đổi) và Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

Đối với dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội lưu ý, bất động sản là một trong những thị trường cơ bản trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan và Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến về phạm vi điều chỉnh; nghiên cứu kĩ lưỡng vấn đề tính thống nhất của hệ thống pháp luật bởi dự án Luật Kinh doanh bất động sản liên quan đến nhiều luật hiện hành.

Đối với dự án Luật Viễn thông (sửa đổi), dự án Luật này có ý nghĩa then chốt để thúc đẩy và tạo hành lang pháp lý cho quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung cho ý kiến đối với sự cần thiết, phạm vi sửa đổi và những nội dung liên quan đến sửa đổi dự án Luật quan trọng này; đồng thời cũng lưu ý bảo đảm sự thống nhất với các luật như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và phù hợp với các cam kết của Việt Nam trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA... 

Còn về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí bổ sung dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật và pháp lệnh 2023 để trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 và dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 6. 

“Đây là dự án Luật quan trọng liên quan đến đông đảo Nhân dân và cử tri, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân tích rõ thêm tính hợp lý, khả thi, sự phù hợp của quy định trong dự thảo Luật với đường lối, chủ trương của Đảng, cân nhắc kỹ lưỡng tác động của các chính sách mới được đề xuất đối với việc đảm bảo thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công dân”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Ngoài ra, tại phiên họp chuyên đề pháp luật này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về việc trình Quốc hội quyết định bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đối với các dự án Luật Đường bộ, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. 

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án đường liên kết vùng kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng, từ Yang Bay – Tà Gụ kết nối với Quốc lộ 27C và đường tỉnh ĐT.707. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ đạo, đây là dự án quan trọng quốc gia này vì liên quan đến chuyển đổi đất rừng, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, đánh giá rõ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, nhất là về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án đã đủ điều kiện cơ sở pháp lý hay chưa, đồng thời đánh giá các phương án tuyến, kể cả phương án làm hầm đã là phương án tối ưu hay chưa, có hạn chế được tối đa chuyển đổi đất rừng hay không…

Bên cạnh những nội dung trên, tại phiên họp này, theo chương trình dự kiến ban đầu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ đề xuất một số chính sách mới trong lĩnh vực quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam dự kiến để đưa vào Nghị quyết chung của Kỳ họp Quốc hội lần thứ 5.